Site pictogram Tilburgers.nl

Marcel van den Hoven stopt als gemeenteraadslid voor CDA Tilburg

Na ruim 17 jaar actief te zijn geweest in de Tilburgse gemeenteraad en lokale politiek, heeft Marcel van den Hoven, gemeenteraadslid voor het CDA Tilburg, besloten zijn werkzaamheden als gemeenteraadslid per 1 oktober 2019 te beëindigen.

Hij doet dat vanwege het feit dat de Raad van Toezicht van stichting Tangent heeft besloten om hem per 1 oktober te benoemen als de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van Tangent, een onderwijsstichting met 16 basisscholen in de gemeentes Tilburg, Gilze-Rijen en Goirle. In zijn nieuwe rol komt van den Hoven rechtstreeks in gesprek met het gemeentebestuur en omdat dat conflicteert met zijn rol als gemeenteraadslid en het persoonlijke belang dat van den Hoven hecht aan integer handelen van zichzelf, maar zeker ook van een gemeenteraad, maakt dat hij deze keuze maakt.

Van den Hoven is de nestor van de huidige Tilburgse gemeenteraad en op dit moment ook het langst zittende raadslid met een flinke staat van dienst.

Van den Hoven begon 17 jaar geleden als raadslid. In 2011 werd van den Hoven fractievoorzitter van de toenmalige CDA-fractie en droeg afgelopen januari dat stokje weer over. In de afgelopen vijf jaar was van den Hoven tevens de vicevoorzitter van de gemeenteraad.

27 maart 2014. Marcel van den Hoven in gesprek met Joost van Puijenbroek die dan net is toegetreden tot de CDA fractie. Foto:  John Geerts

Van den Hoven zag in de afgelopen 17 jaar vier  burgemeesters aan zich voorbijgaan. “Alle burgemeesters hadden zo hun eigen kwaliteiten, maar ook hun nukken.”, zo stelt van den Hoven, “maar het was met hen allen goed samenwerken, als je hun gebruiksaanwijzing een beetje kon lezen.”

Van den Hoven was vijf raadsperiodes actief en zag door de jaren heen de raden qua samenstelling, cultuur en werkwijze van elkaar verschillen. “Van periodes van grote eensgezindheid tot onderlinge strijd en wantrouwen.”

De huidige raad typeert hij als ‘jong, gedreven en soms een tikkeltje naïef’, maar, zo geeft van den Hoven meteen aan “dat kan ook aan het feit liggen dat je in 17 jaar vele dingen al wel een keer voorbij hebt horen of zien komen.”

Van den Hoven is te typeren als een generalist en voerde in de afgelopen 17 jaar dan ook op nagenoeg alle terreinen en onderwerpen het woord. Van veiligheid tot

Januari 2016. Als voorzitter van de commissie. Foto: John Geerts

ruimtelijke ordening en van economische ontwikkeling tot zorg en welzijn, maar zijn hart lag, logischerwijs gezien zijn achtergrond, bij onderwijs, jeugd en het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.

“De meeste lastige dossiers waren de dossiers waar menselijk leed of het effect van gemeentelijke besluiten op het leven van onze inwoners ook echt zichtbaar, tastbaar en voelbaar werd,”  aldus van den Hoven.

In zijn ontslagbrief aan de burgemeester dankt van den Hoven uiteraard zijn huidige en voormalige collega’s in de gemeenteraad, de colleges en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking, hij bedankt echter ook de Tilburgse samenleving voor het in de afgelopen jaren in hem gestelde vertrouwen.

Mobiele versie afsluiten