Site pictogram Tilburgers.nl

Mariamaand in Hasseltse Kapel

Het is weer Meimaand en de Hasseltse Kapel in Tilburg is dan dagelijks geopend van 7:00 uur  tot 21:00 uur uur  Bovendien is er elke zondag een speciale bedevaartmis om 7:30 uur.

Daarnaast is op zondag 13 mei 2018 om 11:00 uur een speciale Moederdag Openlichtmis.

Op 10 mei begint de Hemelvaartviering op 7:30 uur en de Meimaand wordt afgesloten met een slotviering op 31 mei die om 20:00 uur begint.

Op maandag tot en met zaterdag wordt er om 14.30 uur een Rozenhoedje gebeden.

Mei wordt ook wel de Mariamaand genoemd, en De Hasseltse kapel is een bedevaartsplaats vanwege een bijzonder Mariabeeld.

Het huidige Mariabeeld staat er pas sinds 1796, kort nadat het aan de katholieken was toegestaan om opnieuw de eredienst te vieren in de kapel.

Het houten beeld met barokke stijlkenmerken is slechts een buste van Maria met een kindje op de arm. Het is dus zoals vaker wordt gezien een aankleedpop waarbij alles wat toch niet te zien is weggelaten werd.

De kronen en sieraden van edelmetaal zijn geschenken van vrome weldoeners sinds de 19e eeuw. In 1971-1972 werd het beeld gerestaureerd. De bedevaartpraktijk kennen we ook pas met zekerheid uit de negentiende eeuw, dus na de intronisatie van het huidige beeld.

De mirakels waarnaar de talloze ex-voto’s die in de kapel hangen verwijzen, zijn dus aan deze betrekkelijk jong Lieve Vrouw te danken en niet aan een oeroud wonderbeeldje zoals dat op andere plaatsen het geval is. De verering is er echter niet minder groot om.

De Hasseltse Kapel

Deze kapel is vermoedelijk in het midden van de vijftiende eeuw gebouwd. De oudste vermelding van het bestaan ervan is een testament uit 1540. Daarin worden tien stuivers vermaakt aan ‘onser lijever vrouwen inder capellen aen die Hasselt’. Het bronzen Mariaklokje in het torentje is in 1536 gegoten en heeft de inscriptie ‘Maria is mynen naem / Jasper Moer maeckten mij / int jaer ons Heeren MCCCCCXXXVI’.

De geschiedenis van de kapel is bewogen. Omdat het vanaf 1648 verboden was katholieke erediensten te houden, kreeg de kapel verschillende bestemmingen, onder meer als woning van 1743 tot 1794. In 1796 werd de kapel weer als gebedsruimte in gebruik genomen. Het Mariabeeld dat in de kapel wordt vereerd, stamt uit het begin van de zestiende eeuw. Petrus (Peerke) Donders bad vaak in de kapel en een plaquette herinnert daaraan.

Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw was de kapel danig in verval geraakt. Onder leiding van prof. dr. Harry van den Eerenbeemt begon in 1970 een actie voor een grondige restauratie. Op 14 oktober 1972 werd de kapel heropend. Het beheer is sindsdien in handen van de Stichting tot beheer van de Hasseltse Kapel.

bron: regionaal archief

Mobiele versie afsluiten