Site pictogram Tilburgers.nl

Marius Liebregts krijgt Zilveren Erepenning

Links Wethouder Marcelle Hendrickx en rechts Marius Liebregts. Foto Gemeente Tilburg / Joris Buijs

Marius Liebregts ontving op woensdag 15 december 2021 de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg vanwege zijn uitzonderlijke persoonlijke prestaties voor met name het primair onderwijs in Tilburg. Locoburgemeester Marcelle Hendrickx reikte de onderscheiding uit tijdens de Onderwijsdag Tilburg ter gelegenheid van het afscheid van Marius Liebregts als voorzitter College van Bestuur van de Opmaatgroep en als voorzitter van T-PrimaiR. Vanwege de huidige Coronamaatregelen vindt de bijeenkomst in een online setting plaats.

Marius Liebregts (63) heeft de afgelopen veertien jaar een grote bijdrage geleverd aan het onderwijs(veld) in Tilburg. Hij heeft het overgrote deel van zijn 41-jarige onderwijsloopbaan in het openbaar onderwijs gewerkt. Binnen de Opmaatgroep was hij van 2007 tot 2011 algemeen directeur, van 2011 tot 2016 was hij bestuurder en sinds 1 januari 2020 voorzitter van het College van Bestuur.

De Opmaatgroep is een organisatie voor openbaar onderwijs in Midden-Brabant, die bestaat uit dertien openbare basisscholen in de regio Tilburg. De Opmaatgroep is onder zijn leiding geprofessionaliseerd. Hij begeleidde onder andere vier scholenfusies, stond aan de wieg van de bestuurlijke fusie tussen Opmaat en de Jan Ligthartgroep en was medeoprichter van het samenwerkingsverband T-PrimaiR voor het primair onderwijs. Hiervan was hij sinds 2017 voorzitter. T-PrimaiR is een regionale coöperatie van veertien onderwijsbesturen in en rond Tilburg.

Hij was de initiatiefnemer bij de vorming van Integrale Kindcentra, in tijden dat samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs nog niet vanzelfsprekend was. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in Tilburg om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op verschillende manieren te versoepelen.

Marius Liebregts is ook nauw betrokken geweest bij de oprichting van het leercentrum Playing for Succes bij Willem II, POINT 013 (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) en Ontdekstation 013. Namens het Tilburgse primair onderwijs had hij zitting in het bestuur van het Ontdekstation en was daarmee actief betrokken bij de totstandkoming van deze waardevolle ontdekplek voor kinderen, zowel onder schooltijd als daarbuiten. De heer Liebregts gaat vervroegd met pensioen.

Mobiele versie afsluiten