Site pictogram Tilburgers.nl

Meer dan 3.000 kinderen betrokken bij huiselijk geweld

Elk kind heeft het recht veilig op te groeien. Daarom is in de regio Midden-Brabant de regionale Taskforce Kindermishandeling opgericht. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Meer dan 3000 kinderen in de regio hebben jaarlijks met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken. Maar ondanks de extra inzet daalt dit cijfer nog steeds niet.

De Taskforce Kindermishandeling is in september 2017 van start gegaan en wil er onder meer voor zorgen dat organisaties meer met elkaar gaan samenwerken. Niet de organisaties en hun regels en richtlijnen, maar het kind moet centraal komen te staan. Zo wil de Taskforce bijvoorbeeld in gesprek met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief zijn met kinderen zoals kindervakantiewerk of scouting.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Taskforce of heeft u ideeën of suggesties voor de Taskforce? Stuur dan een mail naar: taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

De week van 29 januari tot en met 4 februari 2018 is de landelijke ‘Week van Het Vergeten Kind’. De organisatie vraag aandacht voor alle kwetsbare kinderen in Nederland. Ook in Tilburg wonen kinderen die deze extra aandacht verdienen.

Er zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problemen. Bij bijna 55.000 kinderen gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Kinderen vertellen deze week zelf hun verhaal en Stichting Het vergeten Kind organiseert verschillende activiteiten door het hele land. Meer informatie staat op de website hetvergetenkind.nl.

Mobiele versie afsluiten