Site pictogram Tilburgers.nl

Meer geld voor armoedebestrijding

kinderarmoedeHet aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en de langdurige armoede in Nederland zijn vorig jaar verder toegenomen. De armoede groei zich vooral concentreert in de grote steden. Dat was in december 2014 al te lezen in het  Armoedesignalement

Gemeente Tilburg heeft een al jaren een ruimhartig armoedebeleid maar desondanks blijft de armoede ook in Tilburg nog steeds stijgen. Dit is te lezen in de Armoedemonitor Tilburg 2014. Doordat er nu extra geld komt vanuit het Rijk en een bijdrage vanuit de begroting is er de komende jaren in Tilburg meer mogelijk bij het bestrijden van armoede.

armoedebeursDit voorjaar zijn de woordvoerders armoede van de gemeente Tilburg in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen, organisaties en hulpverleners om te horen welke maatregelen er nodig zijn om armoede in Tilburg te bestrijden. De resultaten van dit onderzoek werden op 29 juni 2015 als discussienota in de commissie sociale stijging aan de wethouders Hans Kokke (Armoedebeleid, SP) en Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) voorgelegd. De op- en aanmerkingen, wensen en bedenkingen die behoren bij het bespreken van deze discussienota werden daarna door het college van burgemeester en wethouders verwerkt tot een ontwerpbesluit nota Actualisatie uitvoeringsprogramma Armoede 2016-2017.

Hierin wordt voorgesteld:

  • De maandelijkse gemeentelijke bijdrage in de premie voor de Collectieve Zorgverzekering Minima wordt verhoogd. Ook komen meer inwoners, met name werkende armen, in aanmerking voor deze bijdrage.
  • Inwoners gaan minder betalen voor hun zorgverzekering als zij kiezen voor de Collectieve Zorgverzekering Minima. De gemeente verhoogt namelijk de maandelijkse bijdrage in de premie. De bijdrage loopt op tot 45 euro voor de meest uitgebreide verzekering. Ook komen meer inwoners, waaronder werkende armen, in aanmerking voor de bijdrage in de premie.
  • De subsidie voor de Tilburgse Voedselbank wordt structureel verhoogd met 40.000 euro. Sinds 2009 krijgt de Voedselbank 60.000 euro. Het extra budget is vooral bedoeld om inwoners te ondersteunen om hun huishoudboekje weer in balans te brengen.
  • Het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF) wordt ondersteund met een structurele bijdrage van 100.000 euro. Het Ondersteuningsfonds is er voor Tilburgers die te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen, met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving.
  • Het college stelt voor om in de T-aanpak (samenwerking GGD, Loket Z, Mee, IMW en Werk en Inkomen) financieel experts op te nemen. Zij houden zich bezig met complexe financiële vraagstukken. Vanaf 2017 wordt hiervoor 233.726 euro (structureel) vrijgemaakt.
  • De Stichting Leergeld biedt kinderen  de mogelijkheid te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De Stichting ontvangt een structurele verhoging 80.000 euro per 1 januari 2016.
  • Voor een goedkope maaltijdvoorziening reserveert het college 115.000 euro. Hiervoor wordt een openbare meervoudige openbare subsidieprocedure opgestart. Partijen in de stad kunnen hiervoor een plan indienen. De bedoeling is dat deze maaltijdvoorziening vanaf 1 april 2016 wordt gestart. Tot die datum blijft de Pollepel open.
Hans Kokke - SP
Hans Kokke – SP

De inzet van de extra middelen van dit ontwerpbesluit van het college wordt voorgelegd aan de raadscommissie Sociale Stijging op 28 september 2015 voor wensen en bedenkingen. Daarna wordt een definitief besluit genomen door het college.

Wethouder Hans Kokke: “Veel van onze inwoners hebben het moeilijk. Ze kunnen met moeite de eindjes aan elkaar vastknopen. Vaak lukt dat zelfs niet. In Tilburg staan we voor een ruimhartig armoedebeleid. Met de extra financiële middelen zijn we in staat om de armoede terug te dringen en zo de Tilburgers te helpen die het het hardst nodig hebben.”

 

Mobiele versie afsluiten