Site pictogram Tilburgers.nl

Meer goederentreinen door Tilburg

Treinen met gevaarlijke stoffen niet meer door Tilburg

Door Tilburg rijden van maandag 20 april tot vrijdag 26 juni meer goederentreinen. Dat heeft te maken met werkzaamheden in Duitsland, in het verlengde van de Betuweroute. Duitsland legt vanaf de grens een derde spoor aan tussen Emmerich en Oberhausen. Tijdens de aanleg gaat een deel van de treinen via de Brabantroute.

De werkzaamheden duren van 2015 tot 2022. Gedurende deze 8 jaar is de Betuweroute op verschillende momenten gedeeltelijk buiten bedrijf waardoor er extra goederentreinen rijden door Tilburg. Dit jaar rijden meer goederentreinen door Tilburg van 20 april tot 26 juni, tijdens drie weekenden in augustus en van 26 oktober tot 14 december. De komende jaren nemen de werkzaamheden aan het derde spoor verder toe. Het normale aantal goederentreinen in 2016 wordt geschat op 60 per dag, in 2017 zullen dat er 65 zijn. Tijdens de omleidingsperiodes bedraagt het aantal treinen in 2016 ongeveer 115 goederentreinen per dag en in 2017 ongeveer 135 per dag.

Betuwelijn Brabantroute mHet extra spoor vergroot de capaciteit van de Betuweroute, de belangrijkste spoorverbinding voor het goederenverkeer tussen de haven van Rotterdam en Europa. Dit heeft het voordeel dat er in de toekomst meer goederentreinen gaan rijden over de Betuweroute en dus minder over de Brabantroute, waar Tilburg onderdeel van is.

De extra goederentreinen zorgen voor extra overlast van geluid en trillingen. Uit onderzoek van Prorail (beheerder van het spoor) blijkt dat de trillingen geen schade veroorzaken aan woningen. Uit berekeningen blijkt dat de extra geluidoverlast en trillingen binnen de grenzen blijft van wat er per jaar wettelijk is toegestaan ten aanzien van veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. De gemeente Tilburg houdt via ProRail de klachten uit Tilburg met betrekking tot overlast in de gaten. Bij meer klachten dan verwacht zal de gemeente Tilburg onderzoek doen of daadwerkelijk wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Het treinvervoer van gevaarlijke stoffen gaat nu vooral over de Betuweroute. Tijdens de werkzaamheden is het streven om dat zoveel mogelijk te blijven doen. Door nieuwe wetgeving zijn de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 april 2015 veel strenger geworden.

Periodes waarin werkzaamheden aan de Betuweroute plaatsvinden:

• Van 20 april 2015 tot 26 juni 2015
• Van 15 augustus tot 17 augustus 2015
• Van 21 augustus tot 24 augustus 2015
• Van 29 augustus tot 31 augustus 2015
• Van 3 oktober tot 4 oktober 2015
• Van 26 oktober tot 14 december 2015
• Van 18 april tot 18 oktober 2016
• Eén week per vier weken in de jaren 2017-2022

Mensen die last hebben van de extra goederentreinen, kunnen dit melden bij Prorail op werkdagen tussen 08:00 uur en 18:30 uur  via het gratis telefoonnummer 0800-776 72 45. U kunt uw klacht of melding ook online indienen via de website van prorail.

Mobiele versie afsluiten