Site pictogram Tilburgers.nl

Meer internationale bekendheid voor Peerke Donders

Op 10 juli 2018 is de presentatie van een Indonesische editie van boek over Peerke.

Op dinsdag 10 juli 2018 presenteert het Petrus Donders Centrum een bijzondere vertaling van het boek ‘‘Petrus Donders aan de kant van de kansarmen’: een Indonesische vertaling : ‘Petrus Donders, Hidupnya Bagi Orang Terbuang’.

Deze presentatie vindt om 14:30 uur plaats tijdens de wekelijkse gebedsdienst in de Petrus Donderskapel naast het Peerke Donders Paviljoen aan de Pater Dondersstraat in Tilburg-Noord. Op die dag bezoekt een internationale groep van pelgrims het heiligdom.

Onder hen ook een vijftiental Indonesische redemptoristen, leden van de congregatie waartoe Petrus Donders behoorde. De groep bestaat verder uit Duitsers, met name uit Kirchhellen-Bottrop, en een aantal jongeren uit Afrika en Azië.

Voor die gelegenheid zal de gebedsdienst qua teksten en liederen een internationaal karakter krijgen. Iedereen is van harte welkom om zich bij deze viering aan te sluiten. De dienst begint, zoals gebruikelijk op elke dinsdag, om 14.30 uur. In de viering zal het Indonesische boekje over Peerke aan de 15 gasten uit dat land worden uitgereikt.

 

Er komen steeds meer signalen dat de Tilburgse zalige Peerke Donders niet alleen populair is in zijn geboortestad Tilburg en in Suriname, het land waar hij onder de melaatsen werkte. Zijn leven en werken maken ook indruk in andere landen wereldwijd. Zo is er sinds enkele jaren in Albanië een Petrus Donderscentrum voor gehandicapte en achtergestelde jongeren;

in Angola is een werkgroep naar hem genoemd die onder melaatsen actief is en in Uruguay is onlangs een parochie naar hem genoemd. Vermeldenswaard is ook, dat in (het voormalige Britse) Guyana, buurland van Suriname, de inheemse bevolking Petrus Donders tot hun patroonheilige hebben uitgeroepen.

Die groeiende belangstelling uit zich ook in het feit dat er steeds meer vraag komt naar vertalingen van het in ons land uitgegeven boekje ‘Petrus Donders aan de kant van de kansarmen’. Sinds enige jaren waren er al vertalingen in het Duits, Engels, Spaans en Portugees. De laatst genoemde editie kent vooral een brede verspreiding in Brazilië.

Mobiele versie afsluiten