Site pictogram Tilburgers.nl

Meer Oost-Europeanen aan het werk in Nederland

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 3 februari 2017 in de Migrantenmonitor 2007-2015.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen.

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen zonder vergunning in Nederland komen werken zonder werkvergunning. Vanaf dat moment steeg het aantal Roemeense en Bulgaarse werknemers sterker dan de jaren ervoor. Het aantal Roemeense werknemers steeg in 2014 met 4 duizend personen tot 10 duizend, het aantal Bulgaarse werknemers verdubbelde van 3 duizend tot ruim 6 duizend.

Bijna drie kwart van de migranten uit Midden- en Oost-Europa had eind 2015 een baan als werknemer of als zelfstandige. Onbekend is hoeveel EU-migranten zonder werk in Nederland verblijven die niet zijn ingeschreven. Doordat deze groep buiten beschouwing blijft, kan het percentage werkenden in deze analyse hoger uitvallen dan het in werkelijkheid is.

Van de Bulgaarse migranten die in Nederland wonen en/of werken had eind 2015 iets minder dan de helft (49 procent) een baan. Voor de Roemenen lag dat met 63 procent een stuk hoger. Van de hier ingeschreven Bulgaarse migranten had 8 procent eind 2015 een uitkering, met inbegrip van AOW. Bij de Roemeense migranten was dat 10 procent. Voor beide groepen ligt dit percentage onder het gemiddelde voor de Midden- en Oost-Europese lidstaten (13 procent).

Van de 205 duizend Polen die in Nederland wonen en/of werken, heeft 80 procent een baan als werknemer of zelfstandige. Het aantal Polen met een uitkering groeide in 2015 met 2 duizend personen. Het aandeel ingeschreven Poolse migranten met een uitkering bleef gelijk op 14 procent. In de meeste gevallen ging het om een WW-uitkering.

De Migrantenmonitor, wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft een overzicht van EU-migranten in Nederland. In deze monitor worden migranten gedefinieerd als personen die geboren zijn in één van de EU-27-landen of kandidaat-lidstaten en in Nederland wonen en/of werken.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Mobiele versie afsluiten