Site pictogram Tilburgers.nl

Meer openbare toiletten in binnenstad

Nu ook toiletten in de LocHal Foto: John Geerts

Het aantal openbare toiletten in de binnenstad is uitgebreid. Er zijn nu toiletten in de LocHal en in het Spoorpark bijgekomen. En het toilet bij Domino’s op het Piusplein is voor publiek open tussen 11:00 en 23:00 uur.

Bij hotel Mercure aan de Heuvel kunnen bezoekers ook 24 uur per dag terecht. In de parkeergarages op het Pieter Vreedeplein, het Louis Bouwmeesterplein en Tivoli 013 zijn al langer toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.

In 2021 komen nog meer openbare toiletten in zowel het verbouwde stadskantoor als de nieuwe fietsenstalling Dwaalgebied. Ook in de nieuwe Stadswinkel aan het Koningsplein (die opent in 2024) komt een openbaar toilet.

Openbare toiletten in het Spoorpark Foto: John Geerts

Op termijn komt er nog een toilet op de Heuvel/Pieter Vreedeplein. Hiervoor waren diverse plekken in beeld, maar de omliggende winkels en horeca hadden daar bezwaar tegen. De gemeente kijkt in overleg met de diverse betrokkenen naar andere (inpandige) locaties.

Daarnaast is ook de vindbaarheid van de openbare toiletten verbeterd. Via de app Hoge Nood zijn alle openbare toiletten te vinden. De toiletten worden binnenkort toegevoegd aan de digitale plattegronden van de binnenstad.

Op deze site staat het overzicht van de openbare wc’s op de pagina toiletten. Ondernemers is gevraagd om hun toiletten waar mogelijk open te stellen voor mensen met hoge nood. Ook deze locaties komen in de app Hoge Nood te staan en worden herkenbaar aan een sticker op de deur of etalage.

Met de toename van het aantal toiletten  wordt voldaan aan het streven dat er in de binnenstad altijd binnen 250 meter een toilet is voor mensen met hoge nood (een uitgangspunt dat de Maag Lever Darm Stichting hanteert).

Voor alle wijk-, buurt- en dorpswinkelcentra is geïnventariseerd of er een toiletvoorziening aanwezig is en of deze toegankelijk is voor mindervaliden. Conclusie is dat de meeste wijk- en buurtwinkelcentra een toiletvoorziening hebben (binnen 250 meter) die regelmatig gebruikt wordt. Voor personen met hoge nood wordt hierin nu goed voorzien. Ondernemers van wijkwinkelcentra wordt gevraagd om hun toilet open te stellen voor mensen met hoge nood en hun toilet aan te melen bij de app Hoge Nood. De komende maanden worden al deze toiletten bezocht om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Bij de realisatie is het Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG) betrokken zodat de toiletten ook voor minder validen zijn ingericht.

De bestaande subsidieregeling ‘toegankelijkheid openbare gebouwen’ wordt aangepast zodat een gebouweigenaar (of gebruiker) ook subsidie kan aanvragen om de toegankelijkheid van het toilet te verbeteren. Door het te koppelen aan de bestaande regeling blijft de uitvoering eenvoudig.

Mobiele versie afsluiten