Site pictogram Tilburgers.nl

Meer Tilburgers in 2035, groei naar 239.000 inwoners

Sterke groei in steden en randgemeenten in 2035; dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Landelijk gezien zal Nederland naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben in 2035.

Dat is 1 miljoen meer dan nu. De groei zit voornamelijk in de grote steden, zo is in Tilburg een groei voorzien van 10%, van 217.342 inwoners naar 239.000 inwoners in 2035.

Twee factoren spelen een belangrijke rol,  enerzijds de vergrijzing, en anderzijds steeds meer mensen die alleen wonen.

In Tilburg neemt het aantal 65-plussers toe van 16,5 % naar 21,6%. Daarnaast gaat het percentage alleenwonenden in Tilburg van 22,4 % naar 27,7%.
Het CBS merkt op: “In 2035 telt Nederland naar verwachting een half miljoen meer alleenwonenden dan nu. Dan zal bijna 20 procent van de bevolking alleen wonen, nu is dat ruim 17 procent. In kleinere, vergrijzende gemeenten zullen vooral meer ouderen alleen wonen, nadat hun partner is overleden of na een scheiding.”

Mobiele versie afsluiten