Site pictogram Tilburgers.nl

Meldpunt Sociaal Domein komt in 2020

Gemeenteraad Tilburg, screenshot van live-stream video.

Bijna drie jaar lang heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT), dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) adviseert over sociaal beleid (wmo, sociale uitkeringen, jeugdzorg etc.) haar best gedaan om een Meldpunt Sociaal Domein voor Tilburgers te realiseren. En uiteindelijk is dat gelukt. De gemeenteraad heeft hierover op maandag 16 september 2019 in meerderheid positief besloten.

Het meldpunt – dat geheel onafhankelijk zal zijn en dus niet ‘van’ of ‘door’ de gemeente wordt georganiseerd – is er voor elke inwoner die de weg kwijtraakt in het systeem; het woud van soms moeilijk te volgen regels. Het gaat begin 2020 van start voor een periode van in ieder geval twee jaar. Na anderhalf jaar zal de gemeenteraad besluiten of het meldpunt langer doorgaat of na twee jaar stopt. Dit is afhankelijk van de resultaten.

Tilburgers hebben al vaker aangegeven dat er een behoefte is aan een plek, een meldpunt waar ze terecht kunnen dat niet bij de gemeente hoort. Omdat de processen te complex zijn, omdat ze het juiste loket niet kunnen vinden, omdat er fouten gemaakt worden of omdat wetten, regels en arrangementen elkaar in de weg zitten. Het Meldpunt Sociaal Domein helpt deze burgers weer op weg. Bij het meldpunt vinden inwoners een luisterend oor en een adequate helpende hand. Zodat iedereen die het nodig heeft, zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

Bijvoorbeeld voor mensen die hun verhaal kwijt willen. Iets vervelends hebben meegemaakt en willen voorkomen dat het anderen opnieuw gebeurt. Of mensen die twijfelen of de hulp die ze hebben gekregen (of niet) waar ze niet tevreden mee zijn rechtvaardig is of hen tekort doet. Het meldpunt controleert dit onafhankelijk. Het meldpunt wordt ook voor Tilburgers die al van alles hebben geprobeerd om de hulp te krijgen die ze nodig hebben, maar echt niet meer weten waar ze nog terecht kunnen. Het meldpunt verwijst hen dan naar het juiste loket door of signaleert wanneer er mogelijk geen juist loket voor de vraag is.

Omdat onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde is voor het meldpunt en dit goed aansluit bij de missie van Zorgbelang is gekozen om het meldpunt daar onder te brengen. Zorgbelang is specialist op het gebied van onafhankelijke advisering en cliëntondersteuning.

Zorgbelang is ook een organisatie die al zichtbaar en bekend is in Tilburg. Dit draagt bij aan een versnelde bekendheid van het meldpunt. Zorgbelang heeft jarenlange ervaring, kennis en expertise en een goed netwerk in het sociaal domein, wat een vereiste is voor functionarissen van het meldpunt. Zorgbelang heeft een goede verbinding met de SRT, wat bevorderend is voor het doorspelen van de opgehaalde informatie vanuit het meldpunt naar de SRT. Zorgbelang heeft al de nodige faciliteiten zoals een locatie tot haar beschikking, wat de kosten kan drukken.

Er is voor de eerste twee jaar een budget van €200.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Mobiele versie afsluiten