Site pictogram Tilburgers.nl

Mensen met een laag inkomen krijgen tegemoetkoming koopkracht

armoedeVrijdag 17 oktober op de dag van de armoede gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’. De campagne is opgezet om mensen met een laag inkomen erop te attenderen dat ze dit jaar recht hebben op extra geld van de gemeente. In sommige gevallen stort de gemeente het geld automatisch, maar vaak moet iemand zelf een aanvraag indienen.

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over hun mogelijke recht op extra geld, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook gemeenten ondersteunen bij het bereiken van hun eigen inwoners. Daarom overhandigde de staatssecretaris vandaag de eerste campagneposter aan wethouder Bob Bergkamp van de gemeente Breda.

Bij de overhandiging riep Jetta Klijnsma via Bob Bergkamp álle wethouders van Nederland op om mensen met weinig geld in hun gemeente goed over het beschikbaar gestelde bedrag te informeren.

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Kijk voor meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming op www.laaginkomen.nl.

weinig-geldEen (echt)paar krijgt 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande 70 euro. Tilburgers die een uitkering of bijzondere bijstand ontvangen, krijgen het geld automatisch op hun rekening gestort. Dat geldt ook voor mensen met kwijtschelding gemeentelijke belastingen of Tilburgers die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering minima. Anderen kunnen via de website laaginkomen.nl van het Ministerie checken of ze voor de tegemoetkoming koopkracht in aanmerking komen.

Tilburgers die het geld automatisch op hun rekening krijgen, ontvangen daarover half november een brief. Mensen die de brief niet ontvangen, kunnen het geld vanaf half november via een digitaal aanvraagformulier aanvragen. Dat formulier is nog niet beschikbaar. Meer informatie staat op de pagina koopkrachttegemoetkoming.

Mobiele versie afsluiten