Site pictogram Tilburgers.nl

Met alle Tilburgers in gesprek over Tilburgerschap

Gastbijdrage van Burgemeester Theo Weterings, in reactie op de Gastbijdrage van Yusuf Celik, fractievoorzitter van de PvdA, over ‘Tilburgerschap’: “Het Tilburgerschap, alleen voor nette mensen?” van 15 januari 2021.

Met interesse las ik de bijdrage van gemeenteraadslid Yusuf Celik over Tilburgerschap op “Tilburgers.nl”. Het is fijn om te zien dat hij de handschoen oppakt en namens de PvdA reflecteert op Tilburgerschap. Graag haal ik een aantal belangrijke bouwstenen uit dit betoog over wat en hoe wij Tilburgers zijn. Voor mij is het van belang omdat het helpt om met alle Tilburgers in gesprek te gaan over wie we zijn, wat ons drijft en wat dat betekent in de praktijk. Daarin weet dit betoog de kern te raken. De heer Celik zal begrijpen dat ik niet reageer op de actuele, politiek geladen delen van zijn betoog.

Tilburg is een al meer dan een eeuw een “meltingpot”. Deze verscheidenheid geeft Tilburg eigenheid en deze diversiteit is een waarde om met trots te dragen. Het zit in het Tilburgse DNA om hier goed mee om te gaan; juist onze stad geeft ruimte aan verschillen. Talent kan daardoor tot wasdom komen ongeacht geslacht, afkomst, beperking of seksuele geaardheid. Onze diversiteit vormt een grote kracht voor de handelsgeest en het verdienvermogen van Tilburg in de toekomst. Wat mij betreft een waardevolle bijdrage die we moeten benutten om met elkaar het fundament van Tilburgerschap te leggen!

Prettig is ook het praktisch handelingsperspectief in de bijdrage. Het voorkomen van tweedeling door een inclusieve arbeidsmarkt en het verminderen van kansenongelijkheid door het onderwijs. Voor het tegengaan van discriminatie op de arbeids- en woningmarkt. Om hier werk van te maken vanuit de dagelijkse praktijk in de wijken en buurten. Daarbij lees ik de terechte constatering dat een betere wereld bij onszelf begint; in de Raad, de gemeentelijke organisatie en in de openbare ruimte. Laten we samen met alle Tilburgers verder verkennen hoe ieder van ons bij kan dragen aan het nog beter maken van onze mooie stad. Dankjewel!

Theo Weterings
burgemeester van Tilburg

Mobiele versie afsluiten