Site pictogram Tilburgers.nl

Met Jurgen Jansen in gesprek over het Huis van de Wereld

Jurgen Jansen: "Ik heb geen ideële inslag. Het is bizar dat we de wereld met willekeurige lijnen indelen en afstand nemen van anderen. Ik vind het interessant om te kijken hoe we ons verhouden tot de rest van de wereld, want alles wat we doen heeft consequenties elders op de wereld. We doen het met elkaar, of we doen het niet."

Het Huis van de Wereld, gevestigd in een oud bankgebouw aan de Spoorlaan, bestaat deze zomer vijf jaar, waarmee de proefperiode eindigt. In deze vijf jaar heeft het Huis van de Wereld bewezen een belangrijke rol te spelen in de stad als het gaat om het samenbrengen en ondersteunen van mensen die naar Nederland zijn geëmigreerd en in Tilburg een nieuw bestaan willen opbouwen. Aanleiding voor een gesprek met directeur Jurgen Jansen.

Nu viereneenhalf jaar geleden hebben drie organisaties die zich bezig houden met mensen uit andere culturen, besloten om in één gebouw samen te gaan werken. Die drie waren COS Brabant, centrum voor internationale samenwerking, MST – Missionair Servicecentrum Tilburg en SNV – Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal. Onder COS Brabant zitten nog wat kleinere organisaties, zoals enkele stedenbanden en Bureau Ver?Antwoord.

Jurgen Jansen: “Die samenwerking ging niet vanzelf. Deze organisaties hebben toch elk hun eigen doelgroep en werkcultuur en hoewel ze zeker veel raakvlakken hebben, bleek dat er meer nodig was om maximaal rendement te behalen. Dankzij een programmasubsidie van de Provincie Noord-Brabant, eind 2010, ontstond ruimte voor het aantrekken van Jurgen Jansen als directeur en nog twee medewerkers. ” De oplossing werd gevonden in het aanstellen van één overkoepelend bestuur, Jurgen Jansen en nog twee medewerkers, waarvoor de Provincie Noord-Brabant in 2011 subsidie beschikbaar stelde voor tweeëneenhalf jaar. Jurgen: “Uiteindelijk heeft iedereen er meerwaarde uit gehaald. Betere zichtbaarheid, meer aanloop en meer mensen die kunnen worden geholpen. Voor het Huis van de Wereld is bewust voor een zichtlokatie gekozen, opdat mensen gemakkelijk binnenlopen. Hierbij is het wel een nadeel dat het een erg gesloten gebouw is, met tralies voor de ramen. We ontvangen hier ook vluchtelingen voor wie dit erg bedreigend overkomt.” Toch zit elke dag de huiskamer, met een eigen ingang via de Magazijnstraat, vol met mensen uit alle culturen.

Lunch op de stoep van het Huis van de Wereld, vooraf aan de T-Parade 2011

In het Huis van de Wereld werken ongeveer 150 vrijwilligers, vaak afkomstig uit de groep die het moeilijkst aan werk te helpen is. Bij het Huis van de Wereld kunnen mensen hun talenten ontdekken en zichzelf ontwikkelen. In contact komen met mensen en zo een sociaal leven opbouwen. De laatste anderhalf jaar is het Huis van de Wereld meer naar buiten getreden, opdat meer mensen er bekend mee worden. Jurgen: “We doen geen evenementen, maar wel meer ‘publieksactiviteiten’, zoals de T-Parade en de Stoeplunch.” Ook de Kashba in Paradox en het Repair Café op de laatste zaterdag van de maand in de huiskamer trekken veel nieuwe bezoekers.

Dit jaar gaat het Huis van de Wereld drie keer een proef doen met een bijzondere markt in de Koepelhal (of Booghal) in de Spoorzone. Dat is de hal die het dichtst bij het NS-plein staat. Deze markt, Bazouq gedoopt, zal worden gehouden op zondag 10 juni, zaterdag 1 september en zondag 14 oktober. De Bazouq is een bazaar van winkeltjes, kraampjes, toko’s, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers, workshops, performances en proeverijen. Er zal een podium zijn voor talentontwikkeling, muziek, dans en toneel. Startende, innovatieve ondernemers, werkzoekenden, vrijwilligers en jongeren die een stageplaats zoeken kunnen zich presenteren en elkaar ontmoeten. Jurgen: “We willen niet persé concurreren met de weekmarkt en winkeliers, maar wel dat mensen zullen komen omdat ze het interessant vinden. Mensen moeten er spullen kunnen kopen die creatief en afwijkend zijn. Het wordt beslist geen tweede ‘Beverwijk’.” Via de website van het Huis van de Wereld kunnen deelnemers zich aanmelden om mee te gaan doen.

Eind 2012 zal het Huis van de Wereld moeten verhuizen naar een andere plek, want het huidige pand zal worden gesloopt. Deze noodzakelijke verhuizing is eveneens aanleiding om de samenwerking tussen de oorspronkelijke initiatiefnemers opnieuw te bekijken, want het is geheel nog niet zeker of alle huidige partners zullen meeverhuizen.  Daarnaast werkt het Huis van de Wereld met diverse andere organisaties in de stad die mogelijk geïnteresseerd zijn in participatie in het concept van het Huis van de Wereld. Daarmee wordt rekening gehouden bij de verhuizing naar een nieuw pand. Dat kan een gebouw in de Spoorzone zijn, maar dat hoeft niet persé.

 

 

 

Mobiele versie afsluiten