Site pictogram Tilburgers.nl

Midi Theater wordt verkocht en gesloopt

Met een brief aan de gemeenteraad heeft het Tilburgse College van B&W (Burgemeester en Wethouders) laten weten dat er met de twee kopers van het Midi Theater aan de Heuvelring een aanvullende overeenkomst kan worden gesloten, zodat ten slotte de overdracht van het pand kan plaatsvinden. Deze overdracht bij de notaris zal uiterlijk op 9 maart 2017 worden verricht met het passeren van de akte.

De verkoop van Midi is in 2011 in gang gezet. De bedoeling was dat een koper in staat zou zijn Midi als theater te gaan exploiteren zonder subsidie, hoewel dat niet als verplichting opgenomen was in de koopovereenkomst. De kopers, Joris Duijsters en Henri Heffels, waren inderdaad van plan om Midi als theater en horeca gelegenheid te gaan exploiteren. In 2013 heeft de gemeente Tilburg het pand verkocht, maar kon het nog niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Downloads
* Juridische levering Midi – Collegebesluit van 21 februari 2017
* Raadsbrief afhandeling Midi – 21 februari 2017
* Aanvulling II Koopovereenkomst – februari 2017
* Notitie Midi – advies van stadsadvocaat els Rijcken & Droogleever Fortuijn
* Stand van zaken Midi – collegebesluit – 19 april 2016

In juli 2015 liet wethouder Hans Kokke middels een brief aan de gemeenteraad weten dat de levering van het Midi Theater aan de nieuwe eigenaren voorlopig werd uitgesteld. Het eerste probleem was een lekkage in de kelder, veroorzaakt door een hogere grondwaterstand in het begin van 2015. Het tweede probleem was een risico dat er geluidsoverlast ontstaat aan de voorzijde van het pand, ten opzichte van de woonpanden ernaast.

In april 2016 heeft het College diverse scenario’s bekeken en toen besloten om met de kopers een aanvullende overeenkomst op te stellen waardoor de kopers het pand met gebreken zouden accepteren. Een vraag om advies van het College over deze aanvullende overeenkomst is door stadsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn op 3 februari 2017 ontvangen.

Lees ook
* Levering Midi Theater aan kopers uitgesteld – 4 juli 2015
* LST: ‘Afwikkeling Midi amateuristisch en zeer bedenkelijk’ – 21 februari 2015
* Midi Theater toch nog verkocht – 27 november 2013
* Gemeente stopt met verkoop Midi Theater – 5 oktober 2012
* Gemeenteraad laat Midi Theater in de steek – 21 maart 2011
* Handtekeningenactie is gestart voor behoud Midi Theater – 20 maart 2011

Op 14 februari 2017 heeft de advocaat gereageerd met het advies dat het sluiten van de overeenkomst ‘Aanvulling II Koopovereenkomst’ met koper voor de gemeente zowel vanuit juridisch als vanuit financieel oogpunt het meest wenselijke scenario is. Het zal niet kunnen leiden tot extra kosten en mogelijke schadeclaims voor de gemeente. De kopers aanvaarden de Midi in zijn huidige staat, inclusief de bestaande gebreken, en zien af van eventuele rechten op (gedeeltelijke) ontbinding, schadevergoeding, vermindering van de koopprijs, opschorting en/of herstel. De gemeente hoeft bovendien geen investeringen meer te doen om de Midi verkoopgeschikt te maken en geen nieuwe verkoopprocedure te starten.

Het voormalige Chinese restaurant Azië voor de sloopwerkzaamheden

En terwijl de nieuwe eigenaren het pand nog officieel geleverd moeten krijgen, hebben zij inmiddels al een nieuwe koper gevonden om het pand aan door te verkopen: een projectontwikkelaar die het pand gaat afbreken om er een nieuw pand te bouwen. En niet alleen het Midi pand, maar ook de naastgelegen ‘strook’ grond, waar ooit het pand van een Chinees restaurant zat en dat na de sloop van dit pand in 2013 werd omgedoopt tot Panhuijsenpad. In de aanvullende overeenkomst belooft de gemeente om hieraan medewerking te verlenen als de toekomstige eigenaren ook hierop willen bouwen.

Hierover geeft de stadsadvocaat nog wel een waarschuwing af. Hij geeft namelijk aan dat de gemeente hier wel bij moet opnemen dat het hier om een ‘inspanningsverplichting’ gaat. “Het is immers niet op voorhand te zeggen of er bezwaren zullen worden ingediend tegen de sloop- en herontwikkelingsplannen door omwonenden, omliggende bedrijven of overige belanghebbenden.” Bovendien verwijst de gemeente naar ‘de huidige algemene verkoopvoorwaarden’, maar zonder deze erbij te geven. Algemene verkoopvoorwaarden zijn nooit geldig als die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd.

Geschiedenis Midi Theater

Het Midi Theater kent een roerige geschiedenis sinds de verkoop van de voormalige bioscoopzaal aan de gemeente Tilburg eind december 2007. De gemeenteraad ging toen akkoord met de aanschafprijs van €2,5 miljoen en de verbouwingskosten van €5 miljoen voor de realisatie van een multifunctioneel theater. Dit werd in de volksmond ook het Adje-theater genoemd, omdat Arijan van Bavel (de vertolker van het typetje Adje) samen met twee mede-ondernemers het pand wilde ombouwen tot een ‘laagdrempelig multitheater’.

Arijen van Bavel zou een jaarlijkse huursubsidie van twee ton gedurende de eerste drie jaar krijgen. Op 10 januari 2008 liet het VVD-raadslid Marc Verstraeten weten per 28 januari 2008 uit de partij en tevens gemeenteraad van Tilburg te stappen vanwege het in zijn ogen onverantwoorde besluit om dit bedrag te investeren in een theater voor ‘Adje’. Omdat de gemeente onder meer Endemol beloofde dat het nieuwe theater in januari gebruiksklaar zou zijn voor tv-opnamen, werd MIDI daarna onder tijdsdruk verbouwd, wat leidde tot onder meer overschrijding 1,9 miljoen van het oorspronkelijke budget.

In april 2008 stapte CDA wethouder Hans Janssen op nadat de CDA-fractie niet akkoord ging met de plannen tot verbouwing van de MIDI. Het college viel en nieuwe coalitieonderhandelingen met andere partijen werden noodzakelijk. PvdA, Groenlinks, VVD en SP bereikten een nieuw coalitie-akkoord met daarin de afspraak om toch het Midi Theater af te bouwen en op te leveren voor 1 januari 2009, zodat exploitatie met Endemol en Arijan van Bavel ‘Adje’ kan starten.

Na een kostenoverschrijding van €1,9 miljoen trad wethouder Hugo Backx in februari 2009 af. De gemeenteraad stelde vervolgens een raadsenquête in. In april 2009 werd bekend dat Arijen van Bavel en zijn bedrijf als exploitant stopten, met als aanleiding een dreigend exploitatietekort. Dit werd bekendgemaakt door de nieuwe wethouder Ton Horn en zakelijk directeur Joris Bengevoord. Deze laatste werd in 2010 raadslid voor GroenLinks en in maart 2017 wordt hij burgemeester van Winterswijk.

Op 20 oktober 2009 gaf Van Bavel bij Pauw & Witteman aan dat hij bij de presentatie van het theater nooit als “Adje” had moeten gaan zitten, omdat daardoor volgens hem een verkeerd beeld ontstond.

Op 22 oktober 2009 begon commissaris van de Koningin Wim van de Donk van Noord-Brabant met het verzamelen van informatie over de politieke situatie in Tilburg. Burgemeester Ruud Vreeman kreeg een dag eerder een motie van wantrouwen, die gesteund werd door een meerderheid van de gemeenteraad.

Theaters Tilburg ging vervolgens samen met Joost Veuger het theater exploiteren waarbij de nadruk ligt op de jongeren. De bezoekers-aantallen gingen omhoog tot 40.000 in 2010 maar de Gemeenteraad besloot wegens bezuinigingen de subsidie van 175.000 per jaar stop te zetten. De jaarlijkse huuropbrengst van 192.000 euro werd niet bij de subsidielast meegenomen. Op 31 december 2011 sloot het Midi Theater haar deuren. Het pand werd vervolgens voor €1,5 miljoen euro te koop aangeboden.

In november 2013 kondigde wethouder Joost Möller aan een verkoper gevonden te hebben. Joost Möller: “Ik heb van de raad de opdracht gekregen MIDI te verkopen. Ik heb de raad laten weten dat ik verwachtte dat ik voor het einde van het jaar goed nieuws te melden had. Ik ben blij dat het is gelukt. Er is altijd aandacht geweest voor MIDI, maar om uiteenlopende redenen is er niet overgegaan tot koop van het pand. Ik denk dat deze ondernemers tevreden mogen zijn met hun aankoop. Het pand kent een roerige geschiedenis, maar zij kunnen zorgen dat het theater een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Het Midi Theater was sinds 2014 weer geopend en werd gebruikt voor verschillende doeleinde binnen de recreatieve branche. In het theater werd opgetreden door verschillende zanggroepen, theatergroepen, en er waren eenmalige voorstellingen. De horeca werd geëxploiteerd door de La Cloche Horeca groep.

Mobiele versie afsluiten