Site pictogram Tilburgers.nl

Mieke van der Loop krijgt de Tilburg Trofee

Mevrouw Mieke van der Loop (66) ontving op dinsdag 19 november 2019 de Tilburg Trofee vanwege haar afscheid als coördinator Brede School De Dirigent (Stichting Tangent).  Locoburgemeester Marcelle Hendrickx reikte de Tilburg Trofee uit in het Ronde Tafelhuis in Tilburg Noord.

Met grote loyaliteit aan Tilburg Noord heeft Mieke van der Loop 15 jaar als coördinator Brede School De Dirigent gewerkt.   Deze Brede School heeft als doel de kansen voor de jeugd te vergroten in een wijk waar deze kansen niet vanzelfsprekend zijn. In een wijk waar veel professionals zoals leerkrachten, pedagogen en (sociaal) hulpverleners een extra stapje zetten, springt Mieke eruit omdat ze een stabiele en bindende factor is geweest, die breder kijkt dan haar eigen werkveld.

Haar werk als coördinator Brede School is om verbindingen te leggen in het primair onderwijs, maar Mieke kijkt verder dan dat. Ze betrekt ouders, ze helpt ouders bij participatie, ze maakt lastige thema’s bespreekbaar, ze verbindt culturen, ze betrekt het voortgezet onderwijs en ze werkt samen in de wijk (bijvoorbeeld wijkraden, Ronde Tafelhuis). Ze werkte officieel voor één werkgever, maar in praktijk met name als verbinder, aanjager en
keek niet vanuit haar werkgever naar wat het beste was, maar vanuit de wijk en de jeugd naar wat het beste was.

Mieke kijkt niet alleen naar het perspectief van het kind, maar ook naar dat van de ouder. Met creativiteit en doorzetting heeft ze aan de basis gestaan van de ouderkamer op het basisonderwijs. Ze biedt ouders kansen om een stap te zetten naar vrijwilligerswerk. Ze is voor inwoners van Tilburg zo van grote waarde geweest. Ouders, vaak in isolement, hebben zich welkom gevoeld en waardering gevoeld. Mieke zit dicht op de ouders, kent hun problemen en ziet ook hun kansen.

Ze helpt individueel verder maar agendeert ook de knelpunten die er achter zitten. Ze biedt perspectief door ouders op school plekken te bieden voor vrijwilligerswerk. Mieke is vasthoudend en geduldig geweest om de aanpak met ouderbetrokkenheid ook door te zetten naar het voortgezet onderwijs.

Mobiele versie afsluiten