Site pictogram Tilburgers.nl

Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ Feiten en cijfers

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. Dat is vooral een uitdaging voor alleenstaande ouderen.

Het aantal 75-plussers dat alleen woont, stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn.

De verwachting is dat de omvang van deze groep hard door stijgt tot bijna 1,3 miljoen personen in 2052. Dit staat te lezen in de ‘Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis’ van het CBS.

Opvallend genoeg is het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen niet nieuw. “De instroom van ouderen naar instellingen is sinds de jaren tachtig sterk gedaald. Deze daling was een gevolg van overheidsbeleid dat langer zelfstandig wonen van ouderen stimuleerde,” concludeert het CBS in de Huishoudensprognose. “Verblijf in een instelling werd daardoor steeds meer beperkt tot ouderen met ernstige gezondheidsproblemen.”

Kosten is één van de redenen voor het kabinet geweest om de drempels om toegelaten te worden in een verpleeghuis opnieuw te verhogen. Verpleeghuisplekken zijn namelijk duur. Iemand die 24 uur zorg krijgt, kost bijna 6400 euro netto per maand. Met de vergrijzing is het onbetaalbaar om dat voor iedereen te regelen. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. 70% van de verpleeghuizen krijgt vacatures niet ingevuld.

In het Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ , maandag 6 februari om 21.00 uur op NPO2 wordt er gediscussieerd over problemen en oplossingen die voorbij komen als ouderen langer op zichzelf zijn aangewezen. Hoewel veel ouderen ook het liefst zo lang mogelijk thuis willen wonen, zullen ze ook wel moeten. Maar hoe doe je dat? Wie helpt daarbij? Welke rol is daarbij weggelegd voor kinderen? Deze en vele andere vragen passeren de revue.

Het Monitor Debat is een nieuw tv-programma van de makers van De Monitor. In aanloop naar de landelijke verkiezingen discussiëren ze iedere week met burgers over maatschappelijke thema’s.

Bron: De Monitor (KRO/NCRV)

Mobiele versie afsluiten