Site pictogram Tilburgers.nl

Monumentale plataan Stadhuis niet duurzaam te behouden

20150711_Plataan Platanen Stadhuis Raadhuis Paleisring CityringVan Helvoirt Groenprojecten BV heeft in opdracht van de gemeente de groeiplaats van de platanen onderzocht en gekeken welke bomen met de voorgenomen uitbreiding van Stadskantoor 1 duurzaam te behouden zijn. Daaruit blijkt dat een van de twee monumentale platanen langs het Stadhuis niet duurzaam te behouden is.

Daarmee komt het totaal aantal bomen dat zal sneuvelen op 43 stuks als de voorgenomen plannen met betrekking tot de renovatie van Stadskantoor 1 doorgaan. Al eerder was duidelijk dat de meeste bomen en hun groeiplaatsen rondom Stadskantoor 1 moesten wijken voor de plintuitbreiding. Hier komt nu ook een van de twee monumentale platanen bij.

De plataan stamt waarschijnlijk uit de tijd van de aanleg van het Stadhuis en zou dan ruim 170 jaar oud zijn. Met een stamomtrek van 4,77 meter behoort hij ook tot de dikkere bomen van Tilburg. Hij staat op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) en is opgenomen in het landelijk register monumentale bomen van de Bomenstichting.

bomen stadskantoor platanen
De rood gearceerde bomen zijn op basis van het stedenbouwkundig ontwerp niet te behouden. Het gaat hierbij om 42 bomen.

Stichting Stadsbomen vindt het onaanvaardbaar dat er zoveel bomen rond Stadskantoor 1 moeten sneuvelen. In de binnenstad zijn in de afgelopen decennia al zoveel groeiplaatsen voor bomen verdwenen door een voortdurende verdichting van de binnenstad.

“Laten we hier eens een keer mee ophouden want er blijft geen boom meer over in en rond het winkelgebied in de binnenstad. Behoudt de nog schaarse groeiplaatsen voor bomen in dit gebied. Zij zorgen niet alleen voor een aangenamer verblijfsklimaat maar zijn ook broodnodig om de klimaatontwikkelingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.”

Dat de monumentale plataan bij het Paleis nu ook nog eens bedreigd wordt door de plannen is voor Stichting Stadsbomen de spreekwoordelijke druppel. De Stichting heeft acties aangekondigd en zegt toe alles in het werkt te zetten om deze boom te behouden.

De plannen met Stadskantoor 1 staan op de agenda van de raadscommissie Vestigingsklimaat van 7 september. Daar zal waarschijnlijk een politiek besluit genomen worden over de plannen. Keurt een meerderheid van de raad de plannen goed dat ziet het er voor de bomen rondom Stadskantoor 1, inclusief de plataan, niet goed uit. Stichting Stadsbomen zal een reactie op de plannen indienen en spreektijd aanvragen.

Bron: Stichting Stadsbomen

Mobiele versie afsluiten