Site pictogram Tilburgers.nl

Monumentenstatus aangevraagd voor Stadskantoor 1

2016-05-12 10381 f17 Stadhuis Zwarte DoosVier erfgoedorganisaties in Tilburg hebben gezamenlijk voor Stadskantoor 1 (het Stadhuis) een verzoek ingediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is woensdag 10 augustus 2016 ingediend door Stichting Cuypersgenootschap, Erfgoedvereniging Heemschut, Heemkundekring Tilborch en Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed.

screenshot-assets heemschut nl 2016-08-15 13-53-04
Download / lees de aanvraag op .pdf

Sinds het raadsbesluit van 21 september 2015 – waarin was besloten om het Stadskantoor te verbouwen en de omgeving opnieuw in te richten – door de gemeenteraad werd ingetrokken, is er een nieuw plan in de maak. Deze intrekking vond plaats op 7 maart 2016, waarmee ook het raadgevend referendum – waarvoor een kleine 10.000 Tilburgers een verzoek hadden ingediend – van tafel ging.

screenshot-decentrale regelgeving overheid nl 2016-08-15 13-52-13
Download / lees de Monumentenverordening op .pdf

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders heeft hierbij beloofd om rekening te houden met de cultuurhistorische waarde van het gebouw, in samenhang met de omgeving. Desondanks zijn de vier organisaties die zich inzetten voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed er niet gerust op dat hiermee voldoende rekening wordt gehouden.

Volgens de ‘Monumentenverordening gemeente Tilburg’ moet de aanvraag van de monumentenstatus door het College van B&W in behandeling worden genomen, waarbij er advies kan worden gevraagd aan de Omgevingscommissie. Binnen 20 weken na de aanvraag van dit advies moet het College antwoord geven op de aanvraag.

Vanaf-cityring stadskantoor 1
Art impressie van Quadrant4

Gezien de vergevorderde plannen voor de verbouwing van Stadskantoor 1 met daarbij de reeds opgelopen vertraging, lijkt het niet voor de hand te liggen dat het College op dit moment nog het Stadskantoor een monumentenstatus zal willen verlenen. Maar zolang de aanvraag in behandeling is, kan nog niet worden begonnen met de daadwerkelijke verbouwing. Dit is namelijk volgens de Monumentenverordening gemeente Tilburg verboden.

Bron: www.heemschut.nl.

Update / correcties: 17 augustus 15.35 uur:

Mobiele versie afsluiten