Site pictogram Tilburgers.nl

Motie van wantrouwen tegen burgemeester Noordanus

enquete5Drie Tilburgse politieke partijen: Lijst Smolders, OPA en Voor Tilburg dienen maandag 3 november tijdens de raadvergadering een motie van wantrouwen in tegen Burgemeester Peter Noordanus.

Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in de Tilburgse burgemeester Noordanus is de presentatie afgelopen donderdag 30 oktober van het rapport Ver van Huis. Dit rapport is het resultaat van de Enquêtecommissie Woningcorporaties, die deze zomer onderzoek deed naar de misstanden rond woningcorporaties. Door beleggingen in risicovolle derivaten verloor woningcorporatie Vestia 2,4  miljard euro.

Peter Noordanus, sinds 2010 burgemeester van Tilburg, was commissaris bij Vestia van 2001 tot 2003 en daarom één van de personen die voor verhoor naar Den Haag werd geroepen. Dit verhoor vond plaats op 13 juni van dit jaar.

Kern van de motie van wantrouwen is de ondertekening van een pensioenbrief door Noordanus in 2010 ten faveure voor Erik Staal. Volgens Lijst Smolders, OPA en Voor Tilburg heeft burgemeester Noordanus deze brief getekend terwijl hij op dat moment geen tekenbevoegdheid had. De drie politieke partijen vinden dat Noordanus hiermee valsheid in geschrifte heeft gepleegd en moet opstappen. Maar hoewel Peter Noordanus deze brief ten onrechte heeft ondertekend, oordeelt de enquêtecommissie dat Jeroen Lugte, eveneens commissaris en een studievriend van Erik Stal, verantwoordelijk is voor deze brief.

enquete3 noordanusDe parlementaire enquêtecommissie, die keihard oordeelde over de woningcorporaties, concludeerde in het eindrapport dat de toezichthouders bij Vestia (waaronder Noordanus, maar ook Lugte en Kolthek) niet hebben gefunctioneerd. “Met het oog hierop is de commissie van oordeel dat de Raad van Commissarissen medeverantwoordelijk is voor het debacle.” Peter Noordanus zei hierover tijdens het verhoor: “Wat ik anders had moeten doen: Ik had ervoor moeten zorgen dat er een breder bestuur bij Vestia kwam. Er waren goeie argumenten om Vestia te laten groeien zoals het gegroeid is. Maar er is 2,4 miljard euro verdampt, dat is wat er gebeurd is, en het is duidelijk dat ik dat enorm betreur. Ik leg verantwoording af voor de periode waarvoor ik verantwoordelijk was.”

Mobiele versie afsluiten