Site pictogram Tilburgers.nl

Mountainbikeroute in het Stadsbos013

De Stichting MTB Stadsbos 013 begint op 3 januari 2018 met de aanleg van een nieuwe mountainbike in het Stadsbos013. De route loopt helemaal door het Stadsbos (zie kaart).

Een ervaren parcoursbouwer start het werk in het meest zuidelijke deel van de route. Het gaat om het deel dat parallel aan de A58 loopt. Dit bosgebied is eigendom van de Tilburgse Waterleiding, dat eerder al medewerking aan dit Stadsbos-initiatief heeft toegezegd. De werkzaamheden zijn beperkt van aard. Met een mini graafmachine wordt de bovenste strooisellaag opzij geschoven, zodat er een smal berijdbaar pad ontstaat. Er worden geen bomen gerooid voor de aanleg van de route.

De plannen voor een mountainbike route bestaan al een paar jaar maar er waren  tal van bezwaren waardoor er flinke vertraging optrad.

De geplande route

De Gemeente Tilburg met een mededeling:  “We bekijken of de ingediende verbetersuggesties en bezwaren alsnog verwerkt kunnen worden in het definitieve routeontwerp. Dit proces start met een analyse door een bezwarencommissie of de bezwaren ontvankelijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waaronder de afstand tot de MTB-route en de inhoud van de aangedragen argumenten. Op basis hiervan bepaalt de bezwarencommissie of en zo ja welke belanghebbenden het woord mogen voeren bij een hoorzitting. Dit gebeurt waarschijnlijk eind januari.”

Mobiele versie afsluiten