Site pictogram Tilburgers.nl

Muziekcentrum Rewind wil starten in de Reeshof

Na een jaar vol met plannen en gesprekken is er op zondag 22 januari de lang verwachte presentatie van de muzikale plannen van Rewind. De initiatiefnemers John Emmen, Esther Verheijden en Perry Janssen denken dat nu het moment is aangebroken dat de Reeshof eindelijk moet kunnen beschikken over de faciliteiten om muzikanten en muziekliefhebbers in de gelegenheid te stellen om hun passie in de praktijk te brengen.

Wat ooit begon als een wens en oproep op Facebook is inmiddels uitgegroeid naar een breed gedragen burgerinitiatief. Muzikanten uit de regio hebben spontaan apparatuur en instrumenten gedoneerd om dit initiatief te kunnen realiseren. Bovendien kan Rewind in de toekomst zo ook het kosteloos gebruik van instrumenten aanbieden voor diegenen die de aanschaf van een instrument niet kunnen betalen.

Aanvankelijk is er contact geweest met het Factorium dat wel mogelijkheden in de plannen van Rewind zag. Gaandeweg bleek dat het Factorium niet de mogelijkheden had om Rewind voldoende te ondersteunen en moest er naar andere partners worden gezocht. Er hebben zich inmiddels negen bedrijven en enkele particulieren gemeld die willen investeren in de plannen van Rewind voor een aantrekkelijk muziekcentrum en dat bracht alles in een stroomversnelling.

Enkele maanden geleden vond Rewind in het Reeshof Business Centrum aan de Bijsterveldenlaan 5, de ideale locatie voor een mooi allround muziekcentrum. Beheerder Hans Sweep was bereid om mee te denken en stelde het penthouse meteen ter beschikking voor drie Open Deur Dagen (zondag 22 januari, 5 maart en 2 april), steeds van 12.00 tot 17.00 uur. Drie dagen met elk een eigen thema: de eerste zondag ligt het accent op de wijk en haar muzikale bewoners. Vele muzikanten uit de Reeshof zullen acte de présence geven, aangevuld en ondersteund door enkele professionele artiesten.

De tweede zondag (5 maart) wordt er uitleg gegeven over de beschikbare oefenruimtes en hoe Rewind muzieklessen aanbiedt. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met een professionele muziekschool die op die middag tekst en uitleg zal geven, bijgestaan door docenten en cursisten.

Op de derde zondag (2 april) komt ‘het optreden’ aan bod en alles wat hiermee te maken heeft. Daarbij kun je denken aan geluid, licht, contracten, rechtsvormen, merchandise en PR.

Op alle Open Deur Dagen is er ruimte voor iedereen die zich op een podium wil presenteren en er zijn diverse optredens van bekende en minder bekende artiesten. Na de Open Deur Dagen zal de balans worden opgemaakt: bij voldoende belangstelling, steun en inschrijvingen voor lessen en repetities zal Rewind in het Business Centrum gaan starten.

De activiteiten van Rewind zijn niet onopgemerkt gebleven en lijken een positieve invloed te hebben muzikale en culturele ontwikkelingen in de Reeshof. Zo blijkt er plots schot te zitten in de realisatie van een podium van het Factorium in het Beatrix College, een plan waar al jaren over wordt vergaderd. En dat is natuurlijk winst voor cultuurminnend Reeshof. Samenwerking tussen het muziekcentrum van Rewind, het podium van het Factorium en de activiteiten van Heyhoef Backstage zou wel eens de start van iets heel moois kunnen zijn.

Mobiele versie afsluiten