Site pictogram Tilburgers.nl

NachtburgeNEEster Harrie Verkerk gekozen als Nachtburgemeester

2015-12-19 1046 Nachtburgemeester Harrie Verkerk
Harrie Verkerk

In de nacht van 18 op 19 december is Harrie Verkerk gekozen als Nachtburgemeester van Tilburg, met een nipte voorsprong op Anton Kwantes. Uit het publiek in de NWE Vorst stemden 26 mensen voor Anton (1 punt) en 32 voor Harrie (2 punten). De jury, met Joris van Riel – van Café Joris -, wethouder Mario Jacobs en Jace van de Ven – die Martin Beversluis verving – aangevuld met Wilbert van Herwijnen als ‘notaris’, gaf 2 punten aan Anton en 1 punt aan Harrie, waarmee de stand op 3 – 3 kwam. Aangezien Harrie bij de internetverkiezing de meeste stemmen had behaald, won hij de titel.

2015-12-19 1035 Nachtburgemeester verkiezingen Anton Kwantes
Anton Kwantes

Harrie Verkerk heeft de voorgaande 10 dagen een spraakmakende campagne gevoerd, omdat hij van mening is dat Tilburg helemaal geen Nachtburgemeester nodig heeft. “Tilburgse nachten zijn beter af zonder. Waarom wil ik dan de eerste democratisch gekozen nachtburgeNEEster van Tilburg worden? Juist om te laten zien dat Tilburg geen nachtburgemeester behoeft en wenst. Ik zal bij mijn installatie de Tilburgse burgers ontraden om mij nachtburgemeester te noemen, per direct mijn ambt overbodig verklaren en overgaan tot de wanorde van de nacht.” schreef hij in zijn motivatie op de verkiezingswebsite.

2015-12-19 1050 Nachtburgemeester Harrie Verkerk en Ton Krist
Ton Krist en Harrie Verkerk

Harrie Verkerk heeft beloofd om niks te gaan doen de komende twee jaar, dus als het goed is zal niemand hier nog iets over horen. Echter, in de finale van de avond (inmiddels nacht) verraste Harrie jury, publiek en uitverkorene zelf door Ton Krist (One Liners) op het podium te roepen. Harrie bleek op dat moment het besluit te hebben genomen om er een duo-nachtburgemeesterschap van te maken en Ton Krist, die zijn campagne had geleid, hiervoor te benoemen.

Onder het publiek wekte dat een nieuwe discussie op: gaat Ton hier dan toch iets mee doen? – Naderhand verklaarde Ton Krist door deze ontwikkeling zelf wat overdonderd te zijn en dat hij zeker niet van plan was om de ’titel’ te gebruiken. Overigens is het niet de eerste keer dat Tilburg een duo-nachtburgenmeesterschap beleeft. René van Densen en Troy Titane (AHJ Dautzenberg) deden dit al zo’n tien jaar geleden, waarbij de laatste na enige tijd demissionair ging.

screenshot-nachtburgemeesterverkiezingtilburg nl 2015-12-19 14-00-14Gezien het kleine aantal mensen dat zich überhaupt druk maakt over de kwestie, met 2.352 stemmers online en 58 in de Nwe Vorst, lijkt het gebeuren van weinig belang. Wat de laatste tien dagen toch de moeite waard maken, zijn de vragen die hierdoor zijn opgeroepen en de discussie die hieruit is ontstaan.

Hoeveel van de online-stemmen zijn uniek en uit Tilburg? Hoeveel mensen interesseert het of Tilburg een Nachtburgemeester heeft? Wie heeft er baat bij een Nachtburgemeester? En wie heeft er last van? En als de stad wel een Nachtburgemeester heeft, wat zou deze persoon moeten doen en nalaten? En als je eisen stelt aan een Nachtburgemeester, moet daar dan ook geld naartoe? Of juist helemaal niet? Is het een eretitel die iemand ‘opgeplakt’ krijgt? Zoals Rockin’ Louis, die pas postuum de titel kreeg doordat de mensen nou eenmaal vonden dat hij een Nachtburgemeester was. Of is het een steuntje in de rug voor iemand die toch al aan de weg timmert, als een blijk van waardering?

Nachtburgemeester René van DensenVolgens oud-Nachtburgemeester René van Densen is de verkiezingsoverwinning van Harrie Verkerk het resultaat van de laatste twee Nachtburgemeesters (Godelieve Engbersen en Gert Brunink), die naar zijn mening verkeerd met de titel zijn omgegaan.

Hij vindt dat een Nachtburgemeester de taak heeft om mensen te prikkelen en kwesties op te rakelen die aandacht verdienen. Bijvoorbeeld zoals hijzelf en Troy Titane in 2009 deden met een actie op de Tilburgse ‘Walk of Fame’, waar de (onlangs overleden) zwerver Jan Schellekens geëerd werd met een tegel.

Mario-Jacobs-2015-06-01_17-16-40Ook de gemeente Tilburg, gemeenteraad en College van B&W (Burgemeester en Wethouders) kunnen hier iets van leren. Regelmatig, en in de toekomst steeds vaker, wil het gemeentebestuur met de stad ‘in gesprek’ over onderwerpen die de Tilburgers raken. Over de toekomst van de Spoorzone, over ‘maatschappelijk gevoelige voorzieningen’ en in 2016 over de vestiging van een AZC (Asielzoekerscentrum) in Tilburg. Het kost de gemeente de grootste moeite om Tilburgers te interesseren voor een debatavond over dergelijke onderwerpen. Mario Jacobs kan de ervaring van de verkiezingsnacht overbrengen aan zijn collega’s en er lessen uit halen.

Wellicht dat Harrie Verkerk desondanks toch veel meer heeft gedaan dan hij van plan was: hij heeft veel mensen aan het denken gezet.

Mobiele versie afsluiten