Site pictogram Tilburgers.nl

Nachtnet Tilburg – Den Bosch per 4 april terug

Fotobron: RTV ArnhemDe nachttreinen tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch blijven tot minimaal eind 2012 rijden. Gedeputeerde Staten hebben besloten om vanaf 4 april 2011 ook op dit traject een nieuwe proef met het Brabants Nachtnet te starten.

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie uit, die op 12 november 2010 met algemene stemmen door Provinciale Staten werd aangenomen. De motie verzocht de nachttreinen tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg te behouden. GS besloten eerder al de NS subsidie te verlenen voor een nieuwe proef van twee jaar met het Brabants Nachtnet. Die nieuwe proef hield in dat er in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag personentreinen rijden die de steden Breda, Dordrecht, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg met elkaar en met Rotterdam en Utrecht verbinden, hierbij is de donderdag vervallen.  Daar wordt nu vanaf 4 april 2010 de verbinding tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch aan toegevoegd.

Gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur, Yves de Boer: “De gemeenteraad van Tilburg heeft in een eerder stadium al uitgesproken de directe verbinding met ’s-Hertogenbosch te willen behouden. Het GS-besluit maakt dat mogelijk. Het college van B. en W. van de gemeente ’s-Hertogenbosch bespreekt in de eerste collegevergadering van januari 2011 of zij net als Tilburg financieel wil bijdragen aan de voortzetting van het nachtnet op dit traject.” Om het traject Tilburg-’s-Hertogenbosch in stand te houden, moeten provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk ongeveer een ton per jaar bijdragen. De NS hebben inmiddels bericht gekregen dat zij weer mensen en materieel kunnen inplannen voor deze verbinding. In de loop van 2012 wordt opnieuw bekeken welke nachttreinen na afloop van de proef, eind 2012, kostendekkend, dus zonder subsidie, kunnen blijven rijden.

Mobiele versie afsluiten