Site pictogram Tilburgers.nl

Nibud Studentenonderzoek – 73% heeft studieschuld

Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) doet elke twee jaar onderzoek naar de financiën onder studenten. Uit de resultaten die op 1 september 2017 gepubliceerd werden, blijkt dat 73% van de studenten een studieschuld heeft, maar dat slechts een klein deel dit als een financieel probleem ervaart. In 2015 ervoer nog bijna 30% het hebben van een studieschuld als een financieel probleem, nu is dat 12%.

Veruit de meeste studenten zijn opgegroeid met het idee dat het lenen van geld en het hebben van een schuld heel normaal is. Het Nibud vermoedt dat meer duidelijkheid, voorlichting en begeleiding van ouders en professionals de student kunnen helpen om zich bewuster te zijn van de gevolgen van lenen.

Ruim 25% leent het maximale bedrag dat is toegestaan, zonder eerst uit te rekenen of dat geld wel nodig is. Ondertussen weten maar weinig studenten dat ze elk jaar eveneens rente opbouwen. Op dit moment is de rente – 0% – heel erg laag, maar dit kan in de loop der jaren wel hoger worden, het huidige percentage staat allerminst vast. Ook weten veel studenten niet dat de rente na afloop van hun studie niet elk jaar verandert, maar één keer per vijf jaar.

Van de studenten gebruikt 54% de rentedragende lening die zij hebben afgesloten voor hun studie, ook om te sparen. Bijna 40% spaart van het geleende bedrag omdat de rente op de lening zo laag is. Het Nibud vindt het risicovol dat studenten geld lenen om te sparen omdat de studieschuld ook hierdoor hoger dan noodzakelijk wordt.

Downloads van Nibud
* Geldwijzer Studenten
* Handreiking studenten en financiën – voor mensen die in hun werk hiermee te maken hebben
* Nibud Studentenonderzoek 2017

Het Nibud vindt dat dit tot onnodig hoge schulden kan leiden en geeft het dringende advies dat studenten goed kijken welk bedrag zij moeten lenen. Bijvoorbeeld met de rekenhulp op de website van DUO: Bereken studiefinanciering.

Bron: Nibud.

Mobiele versie afsluiten