Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw afval beleid: meer kliko-politie en meer scheiding

08-25-2014-Plus-Parkje-Kliko-Containter-AfvalMaandag 2 november zal de raad een beslissing moeten nemen over het Tilburgse afvalbeleid ‘Van Afval naar Grondstof’, dat vanaf 1 januari 2016 ingaat. Het college stelt aan de raad voor om:

blauwe-bak-containerIn november 2012 heeft de gemeenteraad besloten in 2015 de helft van al het afval van Tilburgse huishoudens gescheiden moet worden ingeleverd. Dit doel is inmiddels bereikt.  In 2014 werd gemiddeld 219 kilo restafval per inwoner opgehaald en voor dit jaar is de verwachting dat dit nog maar 190 kilo per inwoner zal zijn. Volgens het college wordt deze verbetering veroorzaakt doordat er meer op afvalscheiding wordt gecontroleerd.

De doelstelling voor 2019 staat op 140 kilo restafval per inwoner en om dit doel te halen stelt het college een aantal nieuwe maatregelen voor.

afvalOndanks de strengere controles en boetes blijkt dat in het restafval nog altijd 28 kilo plastic, metaal en drankenkartons zit per inwoner in laagbouw. Voor flatbewoners ligt dit op 40 kilo per inwoner. De inzamelaar van het plastic is goed in staat om hier zelf de metalen uit te halen, zodat drankkartons bij het plastic kunnen. Bij flats en appartementen kunnen de gezamenlijke afvalcontainers hiervoor worden ‘omgebouwd’ voor gescheiden inzameling. Of er zullen ondergrondse containers worden geplaatst.

De VVD heeft middels een persbericht laten weten het niet eens te zijn met de voorstellen van wethouder Berend de Vries (D66, afvalbeleid). Zij vreest allereerst dat dit afvalbeleid hogere kosten voor de burger met zich mee zal brengen en dat door het minder vaak legen van de containers het zwerfafval zal toenemen. Volgens de VVD is uit proeven in Limburg gebleken dat afvalscheiding achteraf goedkoper en efficiënter is. Ten slotte maakt zij bezwaar tegen de kliko-politie, omdat nog altijd niet te bewijzen is dat de eigenaar van de afvalcontainer ook degene is die het afval in de container doet.

Mobiele versie afsluiten