Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw bestemmingsplan voor Reeshof-West

reeshof westReeshof-West krijgt een nieuw bestemmingsplan. In het nieuwe plan staat onder meer dat aan de oostkant van de Scharwoudestraat woningen komen in plaats van appartementen.

De Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat bestemmingsplannen elke 10 jaar geactualiseerd moeten worden. Voor het plangebied Reeshof West 2015 gelden momenteel de bestemmingsplannen Reeshof Noord 2007 en Reeshof West 2007, beide vastgesteld op 22 september 2008. Naast de actualisatie van beide plannen maakt ook de planherziening voor het wijzigen van appartementen in grondgebonden woningen langs de oostzijde van de Scharwoudestraat deel uit van dit bestemmingsplan. Omdat de geldende bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en ook de planherziening aan de Scharwoudestraat deel uit maakt van het plangebied, wordt het concept bestemmingsplan Reeshof West 2015 opgesteld.

De bestemmingsplannen Reeshof-West 2007 en Reeshof-Noord 2007 gaan op in het nieuwe plan. Het plangebied omvat het westelijk deel van de Reeshof. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de spoorlijn Tilburg – Breda en aan de noordzijde grenst het plangebied aan het Wilhelminakanaal. Het plangebied heeft betrekking op de buurten waarvan de straatnamen beginnen met de letter L, M, N, O, S en R. Het nieuwe plan ligt ter inzage in de Stadswinkel en ook zijn gemeenten zijn verplicht om hun ruimtelijke plannen digitaal te maken. Digitale plannen maken het makkelijker om actuele en betrouwbare ruimtelijke informatie te verstrekken. In het digitale plan kunt u op een bepaald perceel klikken en daarmee de regels ophalen die gelden voor dit perceel.

Hieronder kunt u de analoge (pdf) versie van de inventarisatiekaart en het concept-ontwerpbestemmingsplan downloaden. Voor de bijlagen bij dit plan verwijzen wij u naar de digitale versie van dit plan (zie link hierboven). U kunt de bijlagen bij toelichting of regels daar als pdf downloaden.

reeshof west kaartU kunt tot en met maandag 23 maart 2015 uw reactie indienen via het reactieformulier dat u treft bij het digitale bestemmingsplan (zie link hierboven) of via e-mail ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.

Verder organiseert de gemeente Tilburg op woensdag 11 maart een inloopavond over dit plan  in wijkcentrum Heyhoef tussen 19:00 en 20:30 uur. Op deze avond kunnen de inventarisatiekaart en het concept-ontwerpbestemmingsplan worden inzien en medewerkers van de gemeente zullen eventuele vragen beantwoorden. Ook de projectontwikkelaar die de woningen in de Scharwoudestraat gaat bouwen, is aanwezig.

Mobiele versie afsluiten