Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw bestemmingsplan Vossenberg-West II in versnelling

Joost-Moller
wethouder Joost Möller

Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein en containerhaven Vossenberg West II, dat in december 2010 is afgewezen door de uitspraak van de Raad van State, moet opnieuw worden gedaan. De procedure voor een bestemmingsplan is tijdrovend, zo weet iedereen die dat wel eens heeft meegemaakt. “En tijd is geld.” zo beargumenteert wethouder Joost Möller, die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en daarmee ook voor Vossenberg-West II. Daarom had hij zijn nieuwe bestemmingsplan niet eerst naar de raadscommissie ‘Fysiek’ gestuurd, zoals eigenlijk zou moeten, maar heeft hij zijn plan meteen aan de gemeenteraad van 14 maart voorgelegd met de vraag om toestemming.

Diverse gemeenteraadsleden reageerden hier verbaasd op, want zo hoort het niet te gaan, en zomaar vergaderprocedures veranderen, dat mag de wethouder eigenlijk niet. Joost Möller gaf toe dat het eigenlijk niet zo hoort maar dat dit een uitzondering is omdat uitstel heel veel geld kost.

“Er zijn al tientallen miljoenen geïnvesteerd, door de gemeente en door bedrijven die daar willen vestigen. Die bedrijven hebben al opdrachten van klanten en zullen veel Tilburgers werk opleveren. De rente op die investering ligt rond de 200.000 euro per maand. Bovendien hebben we voor de aanleg van de haven subsidie gekregen van de provincie, wat we weer kunnen kwijtraken als we te laat beginnen met de aanleg. En tot slot moeten we zo snel mogelijk het goederenvervoer van de weg krijgen en via het kanaal laten lopen, om aan milieu-eisen te voldoen.” zo beargumenteerde de wethouder.

Tegen zoveel argumenten had de raad weinig weerstand en onder andere de VVD vroeg zich af of ook andere bedrijven en particulieren binnenkort op kortere procedures mogen rekenen. Joost Möller zei toe dat hij dat graag zou willen en dat de Vossenberg-West procedure meteen als een soort test-case kan dienen om te zien hoe en waar procedures ingekort kunnen worden. De raad ging akkoord.

Mobiele versie afsluiten