Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw bestuur in Brabant

Brabant Kiest logo

Op 3 maart van dit jaar mochten alle Brabanders van 18 jaar en ouder een stem uitbrengen voor de provinciale staten. Met het verkiezingsresultaat in de hand is formateur Hans Wiegel daags erna aan de slag gegaan om een nieuw bestuur voor de provincie samen te stellen.

Vandaag is het nieuwe bestuur bekend gemaakt. De partijen VVD, CDA en SP hebben een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2011-2015, met als titel:  ‘Tien voor Brabant’, en dat is vandaag gepresenteerd door de onderhandelaars van VVD, CDA, SP en formateur Hans Wiegel. Het bestuursakkoord geeft in tien paragrafen de hoofdlijnen aan van het beleid, waarbij  het al bestaande, lange termijnplan, de “Agenda van Brabant” het uitgangspunt is.

Door de financiële krapte, bezuinigingen van het rijk en het wegvallen van de Essent-inkomsten, is er weinig geld voor nieuw beleid. Er wordt flink gesneden in het totaal aantal provincieambtenaren dat van 1.300 naar 1.000 gaat. Wel gaan de eerder aangekondigde projecten ‘Culturele Hoofdstad 2018’ en ‘Brabant Sport 2016’ gewoon door. Er komen geen extra mega-stallen bij en de provincie gaat verder met duurzaamheid en natuurlijke ontwikkeling van het platteland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal uit vijf portefeuilles bestaan. Deze zijn:

Zie hier een pdf-bestand met volledige akkoord. En ook is er meer over te lezen op de website van de provincie Brabant.

 

Mobiele versie afsluiten