Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw college en nieuwe raadsleden

Berend de Vries en Marcelle Hendrickx van D66 waren net als Mario Jacobs van GroenLinks en Erik De Ridder van het CDA ook wethouder in het vorige college. Oscar Dusschooten van de VVD en Esmah Lahlah zijn nieuw in het college.

Maandagavond 18 juni 2018 zijn de zes wethouders voor de komende vier jaar geïnstalleerd, waarmee het stadsbestuur van start kan.

Maar niet nadat er een discussie werd gevoerd over het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is opgesteld in plaats van het gebruikelijke coalitie-akkoord en heeft deze benaming gekregen omdat niet alleen de vier coalitiepartijen hun ideeen hierin hebben opgenomen. Ook de oppositiepartijen kregen hiervoor de gelegenheid. Zoals eerder geschreven hebben LST en SP hiervoor bedankt. Linda Oerlemans, Lokaal Tilburg, PvdA en 50Plus hebben deze kans wel opgepakt en behalve de PvdA hebben zij het akkoord eveneens ondertekend.

Vanuit de LST en SP kwam het verwijt dat het bestuursakkoord niet concreet is en dat er niet in staat wat de partijen precies willen gaan doen. Echter, dat was precies de bedoeling volgens de coalitiepartijen. En ook volgens formateur Hans Dieteren, die hierover al op donderdag 14 juni tekst en uitleg bij gaf bij de presentatie van het uitbundig vormgegeven boekwerkje. (Zie onderaan de pagina.)

Doordat vijf van de zes wethouders al in de raad waren gekozen en nu deze zetel opgeven voor het wethouderschap, kwamen er vijf andere raadsleden voor in de plaats. Erik Blommestijn (D66), Jan Van Esch (D66), Sanne Heijndijk (GroenLinks), Rob Kuipers (VVD) en Marti de Brouwer (CDA) zijn maandagavond beëdigd. Voor Jan van Esch was het de derde keer dat hij raadslid werd en voor Marti de Brouwer – Politicus van het Jaar 2016 – was het de tweede keer.

Mobiele versie afsluiten