Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw college stelt zich voor

Van links naar rechts Mario Jacobs, Esmah Lahlah, Oscar Dusschooten, Marcelle Hendrickx, Berend de Vries, Erik de Ridder Foto: Beeldveld fotografie

De afgelopen weken zijn de onderhandelaars van D66, GroenLinks, VVD en CDA aan de slag gegaan met het verwoorden van de ambities voor Tilburg in een bestuursakkoord.

De beoogd wethouders zijn: Berend de Vries en Marcelle Hendrickx (D66), Mario Jacobs (GroenLinks), Oscar Dusschooten (VVD), Erik de Ridder (CDA) en Esmah Lahlah. Daarmee bestaat het college van de gemeente Tilburg de komende jaren naast burgemeester Theo Weterings uit zes wethouders.

Op maandag 18 juni 2018 wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken tijdens een extra raadsvergadering. Aansluitend worden de beoogde wethouders geïnstalleerd.

Portefeuilleverdeling

Wethouder Portefeuille Wijkwethouder
Berend de Vries (D66) – loco 1 Economie (incl. internationale acquisitie)
Circulaire economie (incl. afval)
Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
Energietransitie (excl. gebouwde omgeving)
Citymarketing
BrabantStad
Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor
– Groenewoud (incl. Stappegoor)
– Noordhoek (incl. Spoorpark)
– Koningshaven (Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en Broekhoven)
Erik de Ridder (CDA) – loco 2 Zorg, welzijn en gezondheid
Ouderenbeleid
Maatschappelijke participatie
Sport
Evenementen (incl. evenementenvergunningen)
Emancipatie en integratie
Projecten: Koningsoord
– Berkel-Enschot
– Udenhout
– Korvel, Westend, St Anna
– Trouwlaan, Uitvindersbuurt
Mario Jacobs (GroenLinks) –
loco 3
Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
Parkeren
Groen, Natuur en landschap (incl. dierenwelzijn en kapvergunningen)
Openbare ruimte en klimaatadaptatie (incl. gladheidbestrijding)
Grondzaken
Monumenten en omgevingscommissie
Asielbeleid
Omgevingswet
Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken
– Noord
– Binnenstad
– Armhoef
Marcelle Hendrickx (D66)
– loco 4
Onderwijs (incl. natuur en milieu-educatie)
Jeugd en jeugdzorg
Cultuur
P&O
Wijkaanpak, coördinatie wijkgericht werken, burgerparticipatie
– West (‘t Zand en Wandelbos)
– Blaak
– Zorgvlied
– De Reit
Oscar Dusschooten (VVD)
– loco 5
Financiën (incl. deelnemingen, inkoop, belastingen en fondsontwikkeling)
Gemeentebrede dienstverlening (incl. vergunningen), digitale overheid
Maatschappelijk vastgoed (incl. Sk1en SK2 en Verduurzamingsopgave)
Wonen
Energietransitie gebouwde omgeving
Milieu (externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit) en emissieloos vervoer
– Reeshof
Esmah Lahlah – loco 6 Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Werk en inkomen
Inkomensondersteuning en Armoedebeleid (incl. schuldhulpverlening)
Mondiale bewustwording
– Goirke-Hasselt-bouwmeesterbuurt
– Groeseind/Hoefstraat
– Theresia
Mobiele versie afsluiten