Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuw stadhuis: de nieuwe raad neemt de beslissing

Joost-Moller
Joost Möller

De TVP heeft een voorstel gedaan om pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande een beslissing te nemen over het nieuwe stadhuis en het daarmee samenhangende ‘winkelrondje’, waarbij de begane grond van het stadhuis voor winkelruimte zal worden gebruikt, en daarmee de onderwerpen ‘Stadhuis’ én ‘Winkelrondje’, ‘controversieel’ te verklaren.

Loes Dielissen, TVP, lichtte haar voorstel toe: “We hebben een nieuwe werkelijkheid nu Fontys is afgehaakt en de bibliotheek heeft aangegeven niet alleen naar de Spoorzone te willen. Er zijn nieuwe modellen en nieuwe zaken die aan de orde gesteld moeten worden. Ik stel een pas op de plaats voor, voor wat betreft de besluitvorming in het college en in raad, maar ook in het ambtelijk apparaat. Ik heb begrepen dat er al aanbestedingen plaatsvinden over technische installaties en dat er al zaken in gang zijn gezet. Gezien de discussie wil ik dat we beslissingen opschorten tot na 19 maart, zodat er rustig nagedacht kan worden over mogelijke alternatieven.” De raad heeft immers al eerder €7 miljoen ter beschikking gesteld om zaken voor te bereiden. 

Wethouder Joost Möller mocht er als eerste op reageren: “Feitelijk is het zo dat de besluitvorming al is opgeschort. Het gaat hierbij om twee dingen: de aanbesteding voor een installatie-bedrijf en de architectkeuze.” Vervolgens legde hij uit, dat hij precies de opdracht van de raad heeft uitgevoerd en dat de gunning van deze twee opdrachten op voorwaarde is, als de raad zou besluiten om het oorspronkelijke plan van de gemeente uit te voeren. De keuze over welk plan het wordt, dat van de gemeente of één van de alternatieve, is de taak van de nieuwe gemeenteraad, ná 19 maart. Als de raad dan een andere keuze maakt, vervalt ook de gunning aan deze twee bedrijven en is ook de keuze van de installateur en de architect weer vrij. “Het college is nu vooral bezig om ervoor te zorgen een goed uitgewerkt scenario te hebben liggen voor het volgende college. We willen een goed dossier achterlaten, de vrijheid van keuze is voor het volgende college én de raad.” voegde hij daar nog eens aan toe.

schets-stadhuis-sk1-buiten
Schets nieuw Stadhuis

De meeste andere raadsleden namen daar genoegen mee, en serveerden het voorstel van Loes Dielissen af als overbodig. Gabe van der Zee, PvdA, boorde het voorstel nog iets verder de grond in: Een initiatiefvoorstel moeten ergens over gaan en dat is hier niet aan de orde. Het is overbodig, maar dat niet alleen… Ook wordt gepoogd om besluitvorming waarvoor in de raad al een meerderheid was, opnieuw ter discussie te stellen door te doen alsof het niet transparant is… het is allemaal transparant. Er zitten geen gaten in het verhaal.”

Eric Logister, die evengoed het voorstel van Loes Dielissen niet steunde, relativeerde: “Als een oppositiepartij vraagt om iets controversieel te verklaren, moet je eerst nadenken of het controversieel ís. We hebben begin 2013 dit aan de orde gehad en toen hebben we geregeld dat pas in de loop van 2014 een besluit zou worden genomen. Dat hebben we toen goed geregeld. Het is een goed initiatiefvoorstel, maar ik ga er niet in mee omdat we al besloten hebben dat we de nieuwe raad hierover laten beslissen.” Voor Joost van Huijgevoort, DAT, was dit juist een reden om, als een van de weinigen, het voorstel van de TVP wel te steunen: “Als een partij een initiatiefvoorstel doet, moet je die altijd serieus behandelen. Iets anders is, of je het ermee eens bent. als het niet baat, schaadt het niet en daarom zullen we het steunen.”

Rapport Fakton

VGZ-gebouw aan de Spoorlaan, onderdeel van het alternatieve plan van Landmeter en Schep
VGZ-gebouw aan de Spoorlaan, onderdeel van het alternatieve plan van Landmeter en Schep

Fakton B.V., een bedrijf gespecialiseerd in het doorrekenen van ingewikkelde vastgoed kwesties, heeft dinsdag 28 januari de resultaten  aan de Tilburgse gemeenteraad gepresenteerd van hun bevindingen over de alternatieve suggesties van de vastgoedspecialisten Frans Landmeter en Max Schep. Het voorlopige rapport is hier te vinden.

Volgens de heren Landmeter en Schep, zou door dit alternatieve plan  de kosten voor een nieuw Stadhuis in Tilburg 60 miljoen lager zouden uitvallen. Echter na de doorberekening door Facton B.V. blijkt dat het zeker een stuk goedkoper kan maar dat de beoogde 60 miljoen zeker niet kan worden gehaald. In het voordeligste scenario zal de huisvesting zo´n 11 miljoen euro goedkoper uitvallen.

Het financieel meest aantrekkelijk scenario volgens Fakton is renovatie Stadskantoor 1 (de ‘zwarte doos’) en de aankoop van het VGZ‐gebouw. Dit scenario is qua investering wel €4 miljoen duurder, maar over een looptijd van 40 jaar €10,9 miljoen goedkoper dan het oorspronkelijke plan van de gemeente. Wel komt de gemeente dan 1.280 m2 kantoorruimte tekort. Als de gemeente deze oppervlakte erbij zou moeten huren, betekent dit naar schatting een extra kostenpost van €5 miljoen in 40 jaar. “In de rapportage van Fakton valt ons verder op dat de verwervingskosten van VGZ door Fakton veel gunstiger worden ingeschat dan een eerdere aanbieding die we van VGZ hebben gekregen.” schrijft het college. Het nadeel is ook, dat het kantoorpand aan het Koningsplein (Stadskantoor 2) dan leeg komt te staan.

De discussie over het voorstel van de TVP was slechts een aanloop naar de discussie over het voorlopige rapport van Fakton, die uiteindelijk nauwelijks werd gevoerd, doordat de meeste raadsleden tevreden waren met de conclusie van het college, dat al tevoren per brief aan de raad had gereageerd op het resultaat.

Bart van de Camp
Bart van de Camp

Wel klapte wethouder Joost Möller nog even uit de school over coalitie-onderhandelingen van 2006: “Verplaatsing van het Stadhuis naar de Spoorzone is in de coalitie-onderhandelingen van 2006-2008 al onderwerp van gesprek geweest. Ik was erbij en heb toen gezegd: “no way”, vanwege de totale kosten die dat met zich meebracht… ” Op dat moment greep commissie-voorzitter Bart van de Camp in: “Wethouder, u mag veel, maar ik heb u liever niet als onderhandelaar aan het woord.” Joost Möller liet het erbij met: “Ok, ik ga voor sober en doelmatig. Duurzaam is daarbij gekomen en zo gaan we het ook uitvoeren.”

 

Mobiele versie afsluiten