Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwbouw zonder aardgas: tussen wil en wens zit de wet

Het gemeentebestuur heeft in juni 2017 de Energievisie 2045 uitgebracht, waarin staat hoe van Tilburg een energieneutrale stad kan worden gemaakt. De uiterlijke streefdatum in 2045. Eén van de maatregelen is, dat Tilburgse huishoudens allemaal ‘van het gas’ af moeten.

Lees ook: Energievisie 2045: realiseren duurzame energie moet veel sneller – 22 juni 2017

Het is dan ook best opmerkelijk dat er op dit moment nog steeds nieuwe woningen worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Dat viel ook raadslid Bea Mieris (PvdA) op, die er raadsvragen over stelde aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders).

“Worden er in Tilburg nog woningen gebouwd die nog steeds een aansluiting krijgen op aardgas? Zo ja, om welk percentage van de nieuwbouwwoningen gaat dat?” vroeg ze. Het antwoord van het College hierop luidde: “Ja, er worden nog steeds nieuwbouwwoningen aangesloten op aardgas.” Maar om hoeveel woningen het gaat, of om wel percentage, moet nog worden uitgezocht.

Het College blijkt er zelf ook niet gelukkig mee te zijn, maar wordt gehinderd door de landelijke wetgeving, zo blijkt uit het vervolg van de beantwoording.

Er is nog steeds een wettelijke plicht om woningen aan te sluiten op het aardgasnet, behalve voor woningen die aangesloten worden op stadsverwarming. Maar er lijkt een aanpassing van de wet op komst. Op 13 juni 2017 heeft demissionair minister Henk Kamp middels een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij van plan is om de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw te wijzigen. Dit zou kunnen door de aanpassing van artikel 10 uit de Gaswet. In dit artikel is al een uitzondering op de aansluitplicht opgenomen voor gebieden waar een warmtenet is of wordt voorzien. Deze uitzondering kan worden verruimd, opdat ook andere warmte-opties als alternatief voor gasnetten mogelijk worden.

Bij snelle behandeling in de Tweede en Eerste Kamer kan de aangepaste wet per 1 januari 2018 in werking treden.

Ondertussen wordt er samen met andere gemeenten en energiebedrijven een plan gesmeed om – zodra de wet is aangepast – werk te gaan maken van aardgasvrije woonwijken, in Tilburg en in andere gemeenten. Voor de toekomst wil de gemeente Tilburg gaan verbieden om nieuwbouwwoningen op het aardgas aan te sluiten, mits de wet het toelaat.

Mobiele versie afsluiten