Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe aanpak integratie en emancipatie

Afbeelding van 11.be

Vlak voor de zomervakantie lanceerde wethouder Jan Hamming zijn nieuwe plan voor integratie en emancipatie. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen autochtoon of allochtoon. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Maar mensen die het nodig hebben, kunnen rekenen op een sociaal vangnet en extra ondersteuning. Emancipatie van vrouwen blijft wel extra aandacht krijgen. Dat is in het kort de strekking van het plan. Afgelopen maandag, 29 augustus werd dit plan besproken in de commissie ‘Maatschappij’ van de gemeenteraad.

Maar eerst kreeg Gerda de Vries, directeur van Feniks, het stedelijk centrum voor emancipatie in Tilburg, het woord: “Ik ben blij dat er in tijden van bezuiniging de emancipatie  meer aandacht krijgt. Maar combineren van integratie en emancipatie heeft een visie nodig.” Ze sprak de vrees uit, dat wanneer alle vrouwenorganisaties samen worden gevoegd, de organisatie met de grootste begroting de regie in handen zal krijgen, wat nadelig kan zijn voor de kleinere organisaties.

De SP, bij monde van Veerle Slegers, was het roerend met Gerda de Vries eens: “Het is typisch dat alle vrouwenorganisaties op een hoop worden gegooid en dat de organisatie met de minste expertise, maar de grootste begroting, de regie krijgt.” en ging zelfs nog een stapje verder: “Zelforganisaties die hun plek kwijtraken, worden in de armen gedreven van de moskeeën. Dit is een erg neo-liberaal plan voor een sociaal democratische wethouder.” Deze opmerking leidde tot hilariteit bij Joost van Puijenbroek, de fractievoorzitter van Trots: “We worden door de SP rechts ingehaald! Sinds wanneer zijn moskeeën haatpaleizen waar je geen mensen naartoe moet jagen?” zo vroeg hij zich hardop af. Waarbij hij wethouder Jan Hamming prees voor deze stap in het integratiebeleid. Andere partijen drukten zich milder uit. Het CDA wil vooral graag dat de resultaten achteraf meetbaar zijn en Sandra Franken wil met de wethouder een borrel drinken om ‘er samen uit te komen’ en een manier te vinden om kansarme vrouwen te bereiken.

Jan Hamming wees er in zijn beantwoording nog eens op dat het geen nieuw beleid is, maar een logische, volgende stap om mensen in Tilburg te helpen die dat nodig hebben. “Wie denkt dat dit nieuw is, heeft de afgelopen vijf jaar zitten slapen.” zo stelde hij. En ook: “Geen enkele zelforganisatie was verrast over het verdwijnen van hun subsidie, ze zagen het al aankomen. Sommige organisaties gaan het nu zelf regelen. Bijvoorbeeld het Suikerfeest; eerst heeft de gemeente geholpen, maar nu is die hulp niet meer nodig en kunnen de mensen het zelf. Het gaat er om dat problemen worden opgelost, niet om welke kleur of afkomst iemand heeft.”

Mobiele versie afsluiten