Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe burgemeester van Tilburg: supermens en duizendpoot

Begin mei 2017, kort nadat burgemeester Peter Noordanus zijn afscheid aankondigde, hebben we de lezers van Tilburgers.nl gevraagd naar hun voorkeuren voor een nieuwe burgemeester. En dat hebben we geweten! Eén ding is zeker, zoals één van onze lezers zeer scherp opmerkte:

Dat is wel soort van duizendpoot!

We hebben inmiddels alle reacties geïnventariseerd en op een rijtje, en in grafiekjes gezet. We hebben onze lezers ook gevraagd om commentaren. En ook die hebben we heel veel binnen gekregen. Alle citaten in dit verslag zijn van onze lezers.

Leeftijd

In een vacature mag nooit een leeftijdseis gesteld worden, maar in enquete mogen we best naar de voorkeur vragen. En dat hebben we dan ook gedaan. Een burgemeester van in de 40 scoort veruit het hoogst, gevolgd door een burgemeester die in ieder geval al 50 jaar is geweest. Een krappe 10% van de lezers maakt het niet uit hoe jong of oud de volgende burgemeester is.

Geslacht

Voor veruit de meeste van onze lezers maakt het niet uit of de volgende burgemeester een man of een vrouw is, bijna 59% vulde ‘maakt niet uit’ in bij deze vraag. 28% geeft de voorkeur aan een vrouw en 13% wil graag een mannelijke burgemeester.

Eindelijk eens een vrouw! Al die suffe mannen tot nu toe; daar zijn we wel klaar mee. Ik nomineer Marcelle Hendrikx, een uitstekende kandidaat. Niet van mijn partij, maar als mens uitermate geschikt als burgermoeder van Tilburg!

Dat zij mensen meeneemt op weg naar een betere stad, staat voor de stad en creatieve én productieve mensen juist hier ruim baan geeft ook als dat niet per se de belangen van (bouw)bedrijven dient.

Afkomst

Maakt het uit of de nieuwe burgemeester uit Tilburg komt? Uit Brabant komt? Of van elders uit het land. Voor heel veel lezers zeker wel. Voor 22% is het belangrijk dat de volgende burgemeester uit Tilburg komt en voor 46% moet deze in ieder geval uit Brabant komen. Echter, de meeste commentaren gaan in op dit onderwerp en dan blijkt niet zozeer de afkomst het belangrijkste, maar:

Dat hij of zij het hart op de goede plek heeft en hopelijk eens iemand uit de regio is.

Of juist het tegendeel:

Dat hij ruimdenkend en vernieuwend is – onTilburgs dus.

Maar het gaat er uiteindelijk om wat de burgemeester gaat doen:

Dat hij trots is op Tilburg, de stad in zijn waarde kan laten, en oude gebouwen wil en gaat opknappen. (Advies: laat nieuwe winkels die in de Heuvelstraat willen vestigen, de oude ondergevel restaureren, zoals deze was.)

Ik vind belangrijk aan een burgemeester dat ie zijn (of haar) taken goed uitvoert. Het hoeft geen knuffelaar te zijn. Moet wel gevoel met de stad hebben en hart voor de stad hebben, volledige inzet dus.

Politieke achtergrond

Ondanks de wens dat de nieuwe burgemeester uit Brabant of Tilburg komt, zijn de lokale partijen het minst populair als het gaat over de politieke achtergrond van de burgemeester.

Het liefst zien de lezers een nieuwe burgemeester met een D66-achtergrond, gevolgd door iemand van GroenLinks of SP. Een burgemeester zonder politieke achtergrond is even welkom als iemand van deze laatste twee partijen. Lokale partijen krijgen opmerkelijk veel vaker ‘zeker niet’ of ‘liever niet’ mee dan nationale partijen.

Dat hij wars is van al het politieke getouwtrek binnen het college.

Indrukwekkend zijn de eisen die aan de nieuwe burgemeester gesteld worden. Bij deze vraag konden meerdere antwoorden aangevinkt worden, waardoor de percentages tezamen optellen tot 572%.

De nieuwe burgemeester van Tilburg kan…
Naar Tilburgers luisteren 77,94%
Aandacht geven 77,94%
Boven de partijen staan 73,53%
Met alle mensen omgaan 69,12%
Lobbyen 66,18%
Orde en veiligheid 64,71%
Vergadering van de gemeenteraad leiden 55,88%
Reclame maken voor Tilburg 54,41%
Toespraak houden 32,35%

Lezers van Tilburgers.nl willen boven alles een burgemeester die zichtbaar is, met iedereen overweg kan, aandacht geeft en onpartijdig is. Iemand die verbindt.

Humor om met tegenstrijdige belangen te kunnen omgaan.

Maar niet iedereen is het daar volledig mee eens:

Niet iemand die iedereen naar de mond praat, geen allemansvriend. Type Brokx: duidelijk en niet bang om gezag af te dwingen.

Tot slot. Aangezien we heel veel mooie wensen en adviezen hebben gekregen, nog een paar uitsmijters.

Sociaal, innovatief, zich inzetten voor een duurzame, leefbare stad, Tilburger!!

Een burgemeester moet verbinding kunnen maken met en tussen partijen in de stad. Het gezicht kunnen zijn van alle Tilburgers. Toegankelijk, tussen, naast en vooral vóór iedereen. Zichtbaar!

Iemand die kan verbinden tussen burgers en politiek. Boegbeeld voor Tilburg naar Brabant, Nederland en internationaal.

Mobiele versie afsluiten