Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe fietsroute dwars door Leijpark

Door het Leijpark komt een nieuwe fietsroute. De aanleg staat gepland in het najaar van 2019. De gemeente Tilburg heeft meerdere varianten bekeken voor een fietsroute die het ETZ-ziekenhuis en de Leijhoeve met het Aabecomplex en de Piushaven kan verbinden. Een route door het Leijpark is de beste optie.

De route gaat grotendeels over een bestaand pad lopen. Om een monumentale beukenlaan te behouden, wordt voor de laatste 125 meter een nieuw pad aangelegd.

In 2017 presenteerde de gemeente Tilburg een allereerste plan voor de aanleg van een fietsroute door het Leijpark. Dit plan stuitte op veel bezwaren. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met 17 betrokken partijen (waaronder bewoners van de Leijhoeve, Groenewoud, het Cenakel, het Elisabeth – TweeSteden ziekenhuis, de Leijhoeve, stichting Stadsbomen, Van der Valk hotel, stichting Vrienden van het Leijpark etc.) gewerkt aan een alternatief.

Samen met alle betrokkenen zijn zeven verschillende routes beoordeeld op directheid van de verbinding, sociale veiligheid, cultuurhistorie, ecologie, grondeigendom, verkeersveiligheid, kosten en snelheid van realisatie. Drie routes met de hoogste scores zijn verder uitgewerkt. Het college heeft op 29 januari 2019 haar voorkeur uitgesproken voor 1 van de routes.

De voorkeursroute loopt van de Leijhoeve door het park en eindigt bij de fietsoversteek op de Ringbaan-Zuid ter hoogte van de wethouder Baggermanlaan.

Twee bomen moeten wijken voor het kleine gedeelte nieuw fietspad. Het pad krijgt ook verlichting.

13 Maart 2019 organiseert de Gemeente Tilburg een inloopavond waarbij de plannen nader worden toegelicht. De avond is tussen 19:00 en 21:00 uur in wijkcentrum Koningshaven. De Omgevingscommissie (voorheen de Welstandscommissie) toetst de plannen.

Daarna neemt het college, mede op basis van de ingekomen reacties en adviezen, een definitief besluit over de route. Het streven is om dit voor de zomervakantie af te ronden. Om de provinciale subsidie voor dit project te behouden moet de aanleg in 2019 zijn afgerond.

Het Leijpark is in 1939 aangelegd als een recreatiepark net buiten de stad. De omgeving ten zuiden van het park is ingrijpend veranderd waardoor het park nu in de stad ligt. Het gebied rondom het park is volop in ontwikkeling. Het Van der Valk hotel en de Leijhoeve zijn er gevestigd en het ETZ gaat de komende jaren de zorg op de locatie ETZ Elisabeth concentreren. Al deze ontwikkelingen vragen om een goede verbinding voor voetgangers en fietsers richting de Piushaven, het Aabe complex en het centrum.

Mobiele versie afsluiten