Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe parkeergarage Zwijsen is ‘ecologisch verantwoord’

De gemeenteraad heeft op 6 april 2020 het bestemmingsplan ‘Verbrede reikwijdte Spoorzone 2019’ vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een bouwplan voor de parkeergarage Zwijsen. Het College stelt aan de gemeenteraad voor om deze parkeergarage mogelijk te maken.

De parkeergarage is noodzakelijk om te voorzien in de parkeerbehoefte in de Spoorzone.

Het college zegt daarover: “Ter versterking van de resterende ecologische zone is er voor gekozen om de parkeergarage aan de zuidzijde te voorzien van een groene gevel en een het dak te voorzien van sedum dakbedekking.”

Documenten van het College van B&W:

Mobiele versie afsluiten