Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat – tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat – bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht.

Pieter Vreedestraat

Al eerder maakten bewoners en winkeliers zich zorgen over de Pieter Vreedestraat en of dit straatje wel zou kunnen opboksen tegen de nieuwe Frederikstraat met de Hudson’s Bay op de hoek. Ook de planners van de gemeente hebben die zorg en ze zie in dat er nu veel minder mensen door de Pieter Vreedestraat lopen, wat nadelig is voor de winkeliers in deze straat. Het plan is om deze straat – geheel of gedeeltelijk – af te sluiten en er iets anders mee te gaan doen. Wat precies moet duidelijk worden in overleg met eigenaren en huurders in deze straat. Wereldhave is voor het grootste deel eigenaar.

Kiosk op het Pieter Vreedeplein

De kiosk op het Pieter Vreedeplein zal niet meer als bloemenkiosk worden verhuurd. Volgens eigenaar Wereldhave is de kiosk te klein om bij te dragen aan de kwaliteit van het Pieter Vreedeplein. Een andere mogelijkheid zou zijn om de kiosk juist te vergroten. Hier zijn de ontwerpers van de gemeente en Wereldhave nog niet uit.

Parkeergarage Emmapassage

Begin 2017 heeft het College van B&W de conclusie getrokken dat het niet nodig is om meer parkeergelegenheid te bouwen. Volgens het gemeentebestuur is de huidige parkeercapaciteit voldoende, ook als er een woontoren bij komt met  12.300 vierkante meter woonoppervlakte. De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn het daar nooit mee eens geweest en zij krijgen nu gelijk van Wereldhave.

Eigenaar Wereldhave heeft een plan ontwikkeld om de huidige parkeergarage Emmapassage met 297 parkeerplekken te vergroten naar circa 400 plekken. Hiermee wil Wereldhave samen met de ontwikkelaar van de woningen, de aantrekkelijkheid van de verhuur- en/of verkoopbaarheid van de woningen vergroten en ook het winkelend publiek en de winkeliers faciliteren. Wereldhave heeft hierbij aangegeven dat ze bereid is om deze investering in de parkeergarage op zich te nemen. Na de verbouwing kan de gemeente de parkeergarage opnieuw huren of kan Wereldhave deze verkopen aan iemand anders.

Bij de behandeling van de Begroting 2018 zal het College €2 miljoen extra budget vragen aan de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Mobiele versie afsluiten