Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe raad geïnstalleerd: PvdA en VVD slaan samenwerking met beoogde coalitie af

nieuwe raad 2014Woensdagavond hebben 29 raadsleden die niet zijn herkozen afscheid genomen, waarbij voor elk van hen een persoonlijk woord van dank door burgemeester Peter Noordanus werd uitgesproken. Twee van hen, Bas Wilthagen (PvdA) en Maarten van den Tillaard (CDA) ontvingen daarbij een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester vanwege het feit dat zij 12 jaar raadslid zijn geweest. Beide zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Donderdagavond werd de nieuwe raad, met in hun midden 29 nieuwe raadsleden geïnstalleerd, in bijzijn van veel familie en vrienden.

De nieuwe raad heeft afgetrapt met een initiatiefvoorstel van D66, CDA, SP en GroenLinks over de nieuw te vormen coalitie. En dat is iets nieuws in de Tilburgse politiek, want niet eerder werd er een open discussie gevoerd over een coalitie van partijen die nog gevormd moet worden.

Berend de Vries
Berend de Vries

Berend de Vries, partijleider van D66: “Het is een ongeschreven regel om als grootste partij het voortouw te nemen in de coalitieonderhandelingen. Het lijkt veel op een rituele dans en in zekere zin is dat ook zo en altijd met een voorspelbare uitkomst. Het resultaat ligt nu voor, maar voor het eerst in het openbaar. Het zou goed zijn als dat een gewoonte zou worden.” Volgens Berend de Vries doet deze coalitie recht aan de uitslag, met twee winnaars en twee partijen die niets of nauwelijks iets verloren hebben. Hij wil graag samenwerken, ook met de oppositiepartijen, om een bestuursakkoord op te stellen waar de gehele raad zich in kan vinden en hij riep andere partijen op om met ideeën en voorstellen te komen.

Deze handschoen werd direct opgepakt door Loes Dielissen (TVP): “Wij zijn als TVP akkoord met een eerste aanzet tot een bestuursakkoord. De TVP is van mening dat dit recht doet aan de verkiezingsuitslag, maar doet het ook recht aan de verkiezingsbeloften?.” Waarna ze meteen met twee ideeën kwam. “Neem de Binnenstadsvisie uit 2009 om die te actualiseren en te herzien. En twee: Het heropenen van de stadswinkels in de Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout.”

loes dielissen
Loes Dielissen

Nadat ze de bevestiging kreeg van Berend de Vries dat deze twee ideeën serieus zouden worden meegenomen in de onderhandelingen, voegde ze eraan toe: “Ik ben vandaag voor de zesde keer beëdigd en het eerste keer dat ik een verfrissende aanpak meemaak met meer openheid en transparantie. Ik heb mogen constateren dat de coalitiepartijen serieus met voorstellen aan de slag willen gaan. We hebben goed geluisterd en we waren er niet van uitgegaan dat we vandaag met een bestuursakkoord de deur uit zouden gaan.”

PvdA en VVD, die beide flink verloren hebben tijdens de verkiezingen van 19 maart, waren een stuk minder enthousiast. Roel Lauwerier, partijleider van de VVD: “Stadsbestuur is geen proeftuin voor experimenten en ideeën, het is een middel waarmee we goede dingen voor elkaar brengen. Ze (de vier coalitiepartijen) maken de keuze voor een smalle basis, de consequenties zijn ook voor hen. We hadden graag coalitiepartner willen zijn, want alleen dan valt er met ons te dealen.” Waarmee hij duidelijk maakte dat hij als oppositiepartij niet wilde samenwerken met de coalitie, tenzij de VVD ook in de coalitie mocht meedoen.

Auke Blaauwbroek
Auke Blaauwbroek

Ook Auke Blaauwbroek, partijleider van de PvdA, trok hard van leer, waarbij hij stevig uithaalde naar Joost van Puijenbroek, die gisterenavond ineens met de zetel die hij voor Trots had binnengehaald naar het CDA was overgestapt. Zowel Trots, dat nu geen zetel meer heeft in de raad, als het CDA wordt door velen ‘kiezersbedrog’ verweten. “Vier jaar geleden, na een instabiele periode is toen bewust gekozen voor brede coalitie, en dat heeft de stad geen windeieren gelegd. Nu kiezen uitgerekend de vier partijen met de minste bestuurlijke ervaring voor een smalle coalitie. De deur naar de oppositie staat niet open.” Waarmee hij samenwerking die Berend de Vries had voorgesteld, resoluut van de hand wees.

“Binnen een week na de verkiezingen loopt Joost van Puijenbroek over naar het CDA. Wat een kiezersbedrog. Het is Godgeklaagd dat een burgelijke, christelijke partij deze extreem rechtse politicus in de partij opneemt.” Voor deze laatste kwalificatie van Joost van Puijenbroek moest Auke Blaauwbroek even later zijn excuses aanbieden.

Hans smolders
Hans smolders

Hans Smolders, nu met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad, had al voor de installatie van de raad en de discussie een persbericht rondgestuurd met zijn opvattingen. Hij schrijft daarin onder meer: “Na eerder geschoffeerd te zijn na de verkiezingsuitslag door D66 Lijsttrekker de Vries, worden we nu gepiepeld door de D66 informateur de heer Dieteren. De LST herkent zich niet in het advies en neemt ook afstand van de leugens die worden opgevoerd.” Hij stelt dat Berend de Vries alleen via de media met de LST wil communiceren en dat D66 de basis voor samenwerking willens en wetens niet heeft willen onderzoeken door zelfs niet eens te willen praten met de LST.

Bovendien maakte Hans Smolders bezwaar tegen de opmerking van informateur Hans Dieteren in het advies, waar hij schreef: “Extra complicatie is de door LST uitgesproken voorkeur voor een college zonder de SP.” Volgens Hans Smolders klopt dit niet, maar heeft hij in het gesprek met de informateur gezegd: “Er zijn voldoende inhoudelijke overeenkomsten tussen de LST en de SP voor een samenwerking. Een college met de PvdA zou mogelijk stabieler zijn in verband met de bestuurlijke netwerken in Den Haag, Brussel en de instituties waar Tilburg nu nog mee moet samenwerken.” Hans Smolders eiste voor beide kwesties een rectificatie en excuses.

Die excuses kreeg hij uiteindelijk van Berend de Vries: “Er is een suggestie gewekt in de media dat we de LST uitsloten. Daar is geen sprake van. We hebben een voorkeur uitgesproken op inhoud, we gaan graag samen voor de stad aan de slag.” Hans Smolders: “De Vries blinkt niet uit in duidelijkheid. U wil wel samenwerken, maar geeft een ander signaal af na de campagne. Zijn wij fatsoenlijke mensen die op inhoud ons werk hebben gedaan?” Berend de Vries: “Ja. We willen graag met inhoud met u samenwerken.” Hans Smolders: “Dat was dan een misverstand veroorzaakt door de media. Dus U vindt dat wij fatsoenlijke mensen zijn?” Berend de Vries: “Ja.”

Bij de stemming over het voorstel waren PvdA (5), VVD (5), OPA (1), VSP (1) en LST (5) tegen, alle andere 28 raadsleden waren voor.

Mobiele versie afsluiten