Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe ronde ‘vrije inschrijving’ St. Annahof met meer eisen

Brandweerkazerne St annahofVrijdag 19 september maakte de gemeente Tilburg bekend, dat de voormalige brandweerkazerne St. Annahof te koop wordt aangeboden. Er werd al eerder een openbare inschrijving voor de locatie gehouden in mei 2011. De verkoop van deze locatie werd daarop gegund aan projectontwikkelaar Rob Keijzer van bureau Honk. In een interview dat wij in februari 2013 met hem hadden, zei hij over de ontwikkeling van de St. Annahof: “Een lastig gegeven voor de gemeente is dat de oude kazernegebouwen op het terrein nog in gebruik zijn. Ik hoop op korte termijn op een doorbraak, want ik wil er graag mee aan de slag. Er zijn al veel goede ideeën geopperd om er een hele mooie plek in de stad van te kunnen maken.”

Desondanks werd het terrein niet verkocht en kwam het breed gedragen plan niet tot ontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de reden hiervoor, dat Rob Keijzer naderhand met extra eisen en randvoorwaarden kwam, waar de gemeente niet aan wilde voldoen omdat dat niet eerlijk zou zijn tegenover andere inschrijvers. Welke eisen en voorwaarden dat zijn, wilde de woordvoerder niet zeggen. Helaas is Rob Keijzer vandaag niet bereikbaar, waardoor het niet mogelijk is om hem hiernaar te vragen.

Rob-KeijzerOp zijn eigen blog geeft Rob Keijzer wel enige uitleg aan de kwestie. Hij schrijft: “Na een voortvarende start van de ontwikkeling doemde al snel een probleem op: de kazernegebouwen waren nog in gebruik en een spoedige beëindiging van het gebruik leek onwaarschijnlijk. Eerst is gepoogd dit als gegeven in te passen in het ontwikkelingsplan, maar het maakte de herontwikkeling zo complex dat uiteindelijk het overleg tussen gemeente, de buurt en Honk stokte. Toen in 2013 bleek dat er gevaar voor instorting van gebouwen was, heeft de gemeente de gebruikers moeten sommeren de panden te verlaten. Sinds begin dit jaar staan ze leeg.

Hoewel de belangrijkste belemmering voor ontwikkeling weg was, gaf de gemeente in eerste instantie aan geen inhoud meer te willen geven aan de gunning uit 2011. In september 2013 deed ze alsnog een formeel aanbod om de locatie tegen de oorspronkelijke condities te kopen. Dit aanbod is per ommegaande geaccepteerd, zodat alsnog overeenstemming werd bereikt. Aan het verzoek om uitwerking van de overeenkomst is door de gemeente echter geen gehoor meer gegeven en op 30 april 2014 schreef zij aan Honk dat zij een nieuwe openbare inschrijving start. Ze nodigt Honk uit om er aan deel te nemen.

Ondanks deze teleurstelling gaat Rob Keijzer opnieuw meedoen met de inschrijving. “De nieuwe selectieprocedure ziet er realistisch uit. De gemeente beseft zich dat zij veel verlangt van de inschrijvers, maar is gelijktijdig bereid om de locatie desnoods ‘weg te geven’ als de zekerheid bestaat dat de ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. Zo biedt ze Honk ook een aantrekkelijker perspectief: ons plan kan wellicht straks onder gunstigere condities gerealiseerd worden.

De gemeente heeft een gedetailleerd verlanglijstje waar het nieuwe plan aan moet voldoen. Onder meer moet de projectontwikkelaar direct een ondertekend koopcontract bij zijn voorstel overleggen en moet hij garant staan voor de veiligheid van het pand zodra het pand gekocht is. Het minimale bod is 0 euro. Bij (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw mag niet meer oppervlakte worden gebouwd dan 1100 vierkante meter, wat gelijk is aan de oppervlakte van de huidige bebouwing. Het parkeren moet op het eigen terrein worden gepland. Het behoud van bestaande bomen heeft de voorkeur maar wordt niet vereist. Op het terrein zijn geen monumentale bomen, maar wel twee beeldbepalende bomen.

Update: 25 september 2014; 9.00 uur

Alsnog een reactie van Rob Keijzer: “Ik heb geen extra eisen of voorwaarden gesteld en ik ben ook niet in de positie om dat te doen. Gedurende het proces veranderden de omstandigheden, met name omdat er eerst nog bewoners in het gebouw zaten en later niet meer. Ik wilde toch heel graag verder met het plan, maar nam een andere beslissing.”

Mobiele versie afsluiten