Site pictogram Tilburgers.nl

Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen: Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR)

Met ingang van 1 juli 2021 wordt er een wet ingevoerd die belangrijk is voor alle verenigingen en stichtingen. Van het zangkoor tot woningstichtingen en van biljartverenigingen tot energiecoöperaties.
De Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR).

In deze wet gaat het erom dat er regels komen voor de bestuursleden van alle stichtingen en verenigingen. Regels die in het bedrijfsleven al gewoon zijn, maar nieuw voor de besturen en bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Het doel van de wet is dat taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid goed worden geregeld en dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste gedragingen strenger kunnen worden bestraft.

Er zijn op dit moment veel organisaties en bedrijven, die cursussen, workshops en stappenplannen aanbieden en daar (veel) geld voor vragen. De organisatie Vrijwilligers Tilburg geeft een gratis webinar op donderdagavond 20 mei om 19:30 uur voor alle Tilburgse bestuurders van stichtingen en verenigingen om alles over deze nieuwe wet uit te leggen. Een aantal aanpassingen die binnen de nieuwe wet vallen, moeten al voor 1 juli 2021 zijn ingevoerd. Vrijwilligers Tilburg informeert verenigingen en stichtingen graag hierover en helpt hen daarbij.

Alle verenigingen en stichtingen in de gemeente Tilburg kunnen deelnemen aan het gratis webinar. Aanmelden hiervoor is wel noodzakelijk en kan via de website: www.vrijwilligerstilburg.nl/wbtr.

Mobiele versie afsluiten