Site pictogram Tilburgers.nl

Novadic-Kentron zet politiek onder druk: voorschot subsidie of geen verhuizing

JanWierhof---foto-GoogleMaps
Jan Wierhof

De discussie over de komst van Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg, naar de Jan Wierhof is er een die al een lange geschiedenis kent en die al vaak hoog is opgelopen. De meeste bewoners zijn nog altijd faliekant tegen dit besluit van de gemeenteraad en zijn vertegenwoordigd in de beheerraad, waarmee is afgesproken dat er altijd open en eerlijk gecommuniceerd zal worden. Door de gebeurtenissen in het verleden, waarin deze afspraak niet altijd werd nagekomen, is het vertrouwen van de bewoners in de gemeente beschadigd geraakt en dit terug winnen is een hele kunst. Het helpt dan ook niet dat nu opnieuw de zaak opspeelt.

De aanleiding is deze keer dat Novadic-Kentron aan de gemeente heeft gevraagd of zij de subsidie, die ze toch zou krijgen, nu eerder mag hebben: €500.000,- om de bouw- en verhuiskosten te kunnen betalen. De 20 cliënten die van deze voorziening gebruik zullen gaan maken, verblijven nu nog in de oude locatie van Novadic-Kentron in de wijk Zorgvlied. Aan de bewoners van Zorgvlied was ooit beloofd dat deze cliënten, die allen behandeld worden wegens een heroïne-verslaving, niet langer dan vijf jaar zouden blijven. Door twee keer uitstel van de verhuizing is dat inmiddels al ruim zes jaar geworden.

Het voorschot van de subsidie werd maandagmiddag 16 maart besproken in de vergadering van de commissie Sociale Stijging, met wethouder Hans Kokke (SP). Maar niet voordat eerst twee insprekers, bewoners uit de buurt van de Jan Wierhof, hun verhaal hadden gedaan. De eerste inspreker, register-accountant van beroep, wees de commissie er op dat de jaarcijfers van Novadic-Kentron zeer dubieus zijn, getuige het NBA-Alert 32 (Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en dat de gemeente een groot financieel risico loopt als zij dit voorschot op de subsidie goedkeurt. “Hoe meer vreemd vermogen, hoe meer risico, zolang je dat kun terug terugverdienen is er niks aan de hand, maar gecombineerd met weinig of onvoldoende kasstromen (kasgeld) gaan de alarmbellen af. Bij Novadic-Kentron; kan alleen zeggen dat deze verhouding bij hen bijzonder risicovol is.”

raad van stateDe tweede inspreker is advocaat en wijst de raadsleden er op dat er nog een procedure loopt bij de Raad van State over de vergunning voor de nieuwbouw, die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Hij wijst er tevens op dat de raad daarover destijds verkeerd is geïnformeerd. Het beroepschrift waar de Raad van State moet oordelen is volgens hem erg overtuigend. Verwacht wordt dat de Raad van State binnen drie maanden een voorlopige beslissing zal nemen, waardoor er helemaal niet (meer) gebouwd mag worden. De definitieve beslissing is in december 2015 of januari 2016 te verwachten. Als de bouw dan al gereed zou zijn, gaat de deur op slot en mag er niemand naar binnen. “Als u dat risico wil nemen heeft het college straks 5 ton erin gestoken en die bent u dan kwijt. Het alternatief is wachten op het oordeel van de Raad van State, dan hou je alleen het financiële risico nog dat mijn buurman heeft geschetst.” waarschuwt hij.

Wethouder Hans Kokke zegt het lastig te vinden om in te gaan op een kwestie die onder de rechter ligt. Het college lijkt het risico waard te nemen. Dat we u verkeerd hebben voorgelicht, dat is niet zo want wij dachten dat het wel paste in het bestemmingsplan, dus we hebben niet bewust achter gehouden dat het niet paste.”

Roel Lauwerier (VVD): “Waarom doet het college dit? Het is de verantwoordelijkheid van Novadic-Kentron zelf. Gedurende de discussie, die heel wat voeten in de aarde had, heeft Novadic-Kentron steeds geweten dat ze de verhuizing niet kon betalen en nu het er is door gedrukt zeggen ze dat ze geen geld hebben en vragen ze om een regeling. Het mag niet ten koste gaan van de zorg. De totale subsidie is 1,8 miljoen euro. Een voorschot dat meer dan 25% is van totale budget en dat niet ten koste gaat van de zorg, dan ben ik benieuwd naar de inhoudelijke uitleg van het college, er heeft dan altijd teveel lucht in de subsidie gezeten, dit is heel erg raar.

Rein Valk (CDA) sluit zich aan bij de VVD: “Novadic-Kentron heeft het college met de rug tegen de muur gezet, subsidie of anders geen verhuizing, dat is op z’n zachts gezegd niet netjes. Novadic-Kentron wist al vijf jaar dat de verhuizing eraan kwam en kon hiervoor reserveren, maar hun bestuurders met salarissen boven de Balkenendenorm hebben dat niet gedaan. We hebben cijfers van 2013, ze zeggen dat ze betere cijfers verwachten voor 2014, maar daar heb ik niks aan. Het college speelt met vuur. En de afspraak was om alles zo transparant mogelijk te houden en bewoners overal bij te betrekken, maar dat is niet gebeurt.”

zorgmijders 2SP, D66 en GroenLinks, coalitiepartijen waren eveneens niet blij met deze situatie, maar wilden het risico wel lopen, met als argument dat anders de clienten van Novadic-Kentron in de kou zouden komen te staan en geen zorg krijgen. Ook de beloften aan de bewoners van Zorgvlied telden daarbij mee. Joris Bengevoord (GroenLinks): “Novadic-Kentron zet de wethouder het mes op de keel en ons met de rug tegen de muur. Wij staan voor betrouwbaar bestuur en dat is ook voor mensen in Zorgvlied. Afspraken die daar gemaakt zijn moet je nu gaan inlossen, ook de 20 mensen waar het om gaat hebben daar recht op. Wij lopen hier een risico in en we zijn er ook om risico’s te wegen. Dat risico weegt voor ons op tegen de clienten die anders in de kou komen te staan. Vertrouwen in dit dossier is ver te zoeken dus dan mogen dit soort dingen niet gebeuren.”

De discussie zal maandag 13 april verder gevoerd worden in de raadsvergadering.

Mobiele versie afsluiten