Site pictogram Tilburgers.nl

Nul Procent

columnNatuurlijk meent Mark Rutte het ook echt dat er geen enkele kans bestaat dat hij met Geert Wilders in een kabinet gaat zitten.

NUL procent kans, Geert, twittert Mark, nadat Wilders heeft gezegd dat de VVD en de andere partijen niet om de PVV heen zullen kunnen na de verkiezingen van 15 maart. Dat lijkt een logische conclusie, gezien de peilingen van dit moment. De PVV doet het goed, zoals voor elke verkiezing. De definitieve uitslag valt meestal wat tegen voor de fanclub van Wilders.

Rutte daarentegen doet het weer wat minder in de huidige voorspellingen. Vandaar dat de premier het nu op de man gaat spelen. Dat deed het bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ook prima: zeggen dat je niet met de PvdA van Samson zou gaan regeren. En omgekeerd. Zowel de liberalen als de sociaaldemocraten haalden opeens meer hoopvolle kiezers binnen. De PvdA die nooit met de VVD in zee zou gaan betaalt nu nog steeds het gelag voor het verraad aan die kiezers die vanwege die belofte op Samson stemden.

Zelfde VVD-tactiek, zelfde uitkomst? We kunnen het ze eens voorhouden, de zes lijsttrekkers die binnenkort in het hengstenbal genaamd ‘het Debat van Zuiden’ als mannen onder elkaar met elkaar in gesprek gaan.

De meest genoemde persoon op dat debat is straks ongetwijfeld de niet-deelnemer Geert Wilders. Slim als hij is, blijft hij weg. Zijn kiezers zijn niet geïnteresseerd in dit soort overbodige praatsessies. Zij weten al lang waarvoor Geert staat.

Wilders fungeert dit jaar als de gewenste boeman en aanjager voor de VVD. Aangezien de rest van de partijen op grote afstand ligt roemt Rutte zichzelf als het enige alternatief voor de extreem populistische PVV-praat. Zo samenspannend, streven de twee rechtse heren in alle saamhorigheid naar een stevig blok in de Kamer. De andere partijen helpen vrolijk mee, door permanent op de uitlatingen van het duo te reageren.

Hoe dom kun je zijn.

Rutte inmiddels kan met de hulp van Wilders handig een debat over zijn eigen niet waargemaakte verkiezingsbeloften op een afstand houden. Door die discussie te verleggen en te ontwijken, ontloopt de VVD het gevaar daarvoor verantwoording af te moeten leggen.

Dat grote groepen Nederlanders de tol hebben betaald voor de hervormingen van dit kabinet, daar hoor je Rutte niet over. Wij, de grote meerderheid, moeten vooral op hem persoonlijk stemmen, om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Hoezo, de zorg gekort, slecht onderwijs, Oekraïne (wat was dat ook al weer???), AOW?

Het is te hopen dat de spelletjes en de strategie van deze bedreven beroepspolitici nog voor 15 maart worden doorzien door de kiezers. Dat we een uitslag krijgen die is ingegeven door een positieve keuze, voor mensen die een ideaal nastreven. Dat het geen stem tegen iemand is, maar voor een betere maatschappij voor ons allemaal

Een Nul Procent in het Torentje is nog nooit een definitief NIET geweest. Naar een NEE uit de samenleving, wordt in Den Haag meestal niet geluisterd. Hoe harder de klassieke partijen roepen dat ze Wilders niet willen, des te meer mensen op hem zullen stemmen. Verontrustend, maar begrijpelijk gezien de gebeurtenissen vier jaar geleden bij de kabinetsformatie.

Rutte zal straks claimen dat hij heeft gezegd nooit met Wilders in een kabinet te gaan zitten.

Dat klopt op dat moment dan ook, want dat zal hij niet doen. Twee kapiteins op een schip werkt niet. Mark en Geert hebben dat al lang en breed afgesproken.

Maar als de premier opnieuw zijn ‘verantwoording’ moet nemen, zoals destijds met Samson, omdat anders ‘ons land onbestuurbaar zou blijven’, dan kan hij met steun van de PVV niet anders dan opnieuw toch maar het premierschap aannemen dat hem door Wilders wordt gegund. Vindt Rutte.

En Geert blijft, als politiek leider van het hele zooitje, lekker vanuit de Tweede Kamer de boel in de gaten houden.

Dan hebben ze misschien niet eens de steun van oud-Tilburger Henk Krol nodig.

Mobiele versie afsluiten