Site pictogram Tilburgers.nl

‘OK-punten’ geen punt meer voor de Gemeente

okpntDe gemeente Tilburg is van plan om de OK-punten op te heffen omdat uit een evaluatie blijkt dat de OK-punten weinig worden bezocht en niet bekend zijn bij de Tilburger. OK-punten zijn een initiatief van de Stichting Meld Geweld. Een OK-punt biedt getuigen of slachtoffers van geweld of mensen die zich onveilig voelen onderdak.

OK-punten zijn locaties waar je terecht kunt als je getuige of slachtoffer bent van geweld op straat. Het gaat hierbij om publiek toegankelijke plekken zoals café’s, restaurants, bibliotheken, gemeentelijke instellingen, sportverenigingen, wijkaccommodaties, kappers, winkels en hotels. Het doel van de OK-punten is dan ook dat mensen zich weer bewust worden dat, als je je onveilig of bedreigd voelt, het normaal is om steun en hulp te vragen en dat ook te krijgen.

De OK-punten blijken na zeven jaar geen bijdrage te leveren aan de veiligheidsgevoelens. Middelen als Burgernet doen dat volgens de gemeente wel. Ook zoeken mensen in de praktijk zelf hulp als ze slachtoffer of getuige zijn van geweld op straat. Ze maken dan geen gebruik van de OK-punten. Een andere reden om te stoppen is dat 28 van de 54 OK-punten niet meer geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat de locatie niet meer bestaat, is overgenomen door een andere beheerder of onbemand is.

Volgens een evaluatie van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) uit 2011 blijkt echter, dat van de Tilburgse OK-punten wel een preventieve werking uit lijkt te gaan. Geïnterviewden gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat de OK-punten er zijn. In de omgeving van de OK-punten komt minder vandalisme voor.

De beheerders van OK-punten voelen zich zelf ook veiliger, mede door de scholing die zij hebben gehad. Ze zijn enthousiast over de aanpak en onderschrijven de doelstelling. De bewoners moeten nog wel meer op de hoogte worden gebracht van de bedoeling en de locaties van de OK-punten.

Medewerkers van locaties die als OK-punt willen gaan fungeren, moeten een cursus volgen. De training kost 150 euro per persoon inclusief de lesmaterialen. Het OK-bord kost 355 euro.

OK-punten in Tilburg

OK-punt

 

 

Mobiele versie afsluiten