Site pictogram Tilburgers.nl

Omgeving winkelcentrum Paletplein krijgt opknapbeurt

De omgeving van winkelcentrum Paletplein krijgt vanaf de eerste helft van 2015 een fikse opknapbeurt. Aan beide kanten van het centrum komen supermarkten. Waarschijnlijk trekken die ook meer mensen naar de tussenliggende winkels. De aangrenzende straten worden opnieuw ingericht. Er komen appartementen die geschikt zijn voor 55-plussers.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 29 september tot en met 10 november. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reacties indienen. De gemeente heeft vorig jaar een nota vastgesteld waarin staat dat de buurt-winkelcentra behouden moeten blijven. Sommige buurtwinkelcentra staan onder druk. Volgens de gemeente is het daarom belangrijk dat alle betrokkenen de schouders zetten onder het aanpassen en opknappen. Het Paletplein vervult een belangrijke functie voor de wijk.
De supermarkt die nu op het Paletplein zit, verhuist waarschijnlijk medio 2015 naar het pand van de bouwmarkt aan de noordoostkant van het plein. Ook een dierenspeciaalzaak krijgt hier een plek. De tweede supermarkt komt naar verwachting aan de zuidzijde. Vermoedelijk profiteren de overige winkels van deze ontwikkelingen.

In de Umberstraat komen 40 huurappartementen die met name geschikt zijn voor 55-plussers. De woningen krijgen een levensloop-bestendige indeling. De begane grond is bestemd voor maatschappelijke functies. Zoals het er nu naar uit ziet, begint de bouw in de eerste helft van 2015. Dit is onder meer afhankelijk van de verkoop van het complex aan een investeerder, zoals een woningcorporatie of een particuliere investeerder. Als de dierenwinkel klaar is, begint de projectontwikkelaar met de herinrichting van de omgeving en de aangrenzende straten. Dan wordt ook de voetgangersroute naar het wijkcentrum verbeterd.

Het Paletplein is onderdeel van de Kruiden- en Kleurenbuurt, een zogenoemde impulswijk die extra aandacht krijgt. De gemeente trekt geld uit om de leefbaarheid te verbeteren. Ook Groenewoud, Trouwlaan – Uitvindersbuurt, Stokhasselt en Groeseind – Hoefstraat zijn impulswijken. Het college heeft voor elk van deze 5 gebieden een plan met maatregelen vastgesteld. De aanpak in de impulswijken is vier jaar geleden begonnen met drie doelstellingen. Jongeren doen het goed op school en halen een diploma (onderwijs). Elk huishouden heeft een kostwinner (werk en inkomen). Bewoners leven boven de armoedegrens (inkomen).

Mobiele versie afsluiten