Site pictogram Tilburgers.nl

Ondersteuningsfonds mag ook gebruikt worden voor eigen bijdrage zorg

armoedeDe commissie Sociale Stijging voerde maandagmiddag een discussie over ‘zorgmijders’, mensen die niet meer naar de huisarts of tandarts durven, omdat ze de rekening voor medicijnen en behandeling door een specialist niet kunnen betalen. Dit onderwerp was door Jan Esman, raadslid voor de PvdA, op de agenda gezet.

Daarnaast waren twee dames van Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie, aangeschoven om de commissie aan de hand van een aantal cases duidelijk te maken, hoe schrijnend de situatie is. Kristel Doorakkers vertelde: “Harriet werkt evenals haar man in ploegendienst. Het gezin met drie kinderen leeft van een minimuminkomen. Harriet werkt ongeveer acht uur per week in de schoonmaak en heeft al enkele weken pijn in haar knie; ze kan amper trap lopen. Als we haar aanraden hiermee naar de huisarts te gaan geeft ze aan dat ze dit vermijdt omdat ze vreest dat ze doorverwezen zal gaan worden naar de specialist terwijl ze de eigen bijdrage van € 350,- niet kan betalen.” En ook: “Mieke is een alleenstaande moeder en krijgt een WWB uitkering. Ze heeft onlangs bijzondere bijstand aangevraagd voor medische kosten maar heeft dit niet gekregen. “Had je maar aanvullend verzekerd moeten zijn.” heeft zij letterlijk te horen gekregen. Want de bijzondere bijstand voor zorgkosten is per 1 januari 2013 afgeschaft.”

Er volgde een warrige discussie over het Ondersteuningsfonds en het probleem dat mensen dat fonds niet weten te vinden. Maar ook de website jalptilburg.nl, dat bedoeld is voor vragen van burgers aan de gemeente, kent het Ondersteuningsfonds niet. En over het feit dat mensen soms erg onvriendelijk behandeld worden als ze om hulp vragen en vaak afgewezen worden, omdat één van de criteria van het Ondersteuningsfonds is, dat mensen uitzicht moeten hebben op verbetering van hun leefsituatie.

Marko van Dalen, VVD, vond dat de zorgkosten toch echt het probleem zijn van de zorgverzekeraars: “Essentieel is, dat we hebben afgesproken dat zorg toegankelijk is voor iedereen. De huisarts is toegankelijk, die valt buiten het eigen risico. Hoe kunnen we zorgen dat mensen niet bang zijn om te gaan? Op het moment dat je dan doorverwezen wordt, heeft de zorgverzekering de taak om het geld te halen bij een ‘kale kip die niet te plukken valt’, maar dat is het probleem van de verzekeraar. Eerste zorg is, om mensen de zorg te laten krijgen die nodig is.”

De sfeer werd even grimmig, toen Bart van de Camp, SP, de discussie aanging met Jan Esman: De doelgroep is groter dan de groep van Feniks, 75% van de diabetisten van Thebe worden wegbezuinigd, doordat mensen er niet meer naartoe gaan. Dit is het gevolg van landelijk beleid. De PvdA zal de eigen fractie in Den Haag eens moeten aanpakken, want die zijn de veroorzakers van deze ramp.” Jan Esman: “Politiek bedrijven over armoedebeleid is zo triest, ik diskwalificeer de opmerking van de SP.” Bart van de Camp: “Het wordt politiek beslist. Het probleem is veel groter dan wat we hier hebben en dat wordt landelijk gedaan en niet hier.” Jan Esman: “Dat slaat nergens op, tuurlijk wordt het politiek beslist. Maar daar gaat het niet om. We vragen niet om het probleem hier op te lossen, maar om het te verlichten.” Eric Logister, D66, kreeg daarbij nog een sneer, omdat hij moest lachen, hij eindigde de discussie met: “Ik lach niet om de inhoud, maar om de gedachte dat de verkiezingscampagne is begonnen. En terwijl er twee insprekers zitten en er een probleem moet worden opgelost, gaat u elkaar voor rotte vis uitmaken.”

Wethouder Auke Blaauwbroek wil eerst met een ‘quick-scan’, een globaal onderzoek, uitzoeken hoeveel mensen in Tilburg met dit probleem te maken hebben. Daarnaast wilde hij ook alle huisartsen en zorginstellingen aanschrijven, zodat zij op de hoogte zijn van het Ondersteuningsfonds en patiënten daarop kunnen wijzen. “Belangrijker is, dat de kwaliteit van de communicatie omhoog kan. De overheid is over het algemeen vrij autistisch in het informeren van burgers. We kunnen de informele samenleving heel goed gebruiken om de informatie te verspreiden.” zo besloot hij.

Mobiele versie afsluiten