Site pictogram Tilburgers.nl

Onderzoek door Werk & Inkomen – cliënten tevreden over dienstverlening

05-08-2015 UWV gebouw StadsheerIn november 2015 onderzocht Werk & Inkomen – de gemeentelijke afdeling die de Participatiewet uitvoert – zelf of haar klanten met een bijstandsuitkering tevreden zijn over de dienstverlening. Het was de eerste keer dat een klanttevredenheids-onderzoek werd gehouden sinds juli 2014, toen de nieuwe regeling NOMA (de voorloper van de Participatiewet) werd ingevoerd.

Cliënten die de enquête van Werk & Inkomen invulden, geven aan tevreden te zijn over het contact met één vast contactpersoon (95%), de dienstverlening van deze vaste contactpersoon (85%), de dienstverlening in het algemeen (73%) en over het eerste contact met Werk & Inkomen (72%).vragenDe tevredenheid is onder de geënquêteerden veel minder over de informatie over regelingen en vergoedingen (53%), de afhandelingstermijn van de Bijzondere Bijstand (49%) en de volledigheid van de maandelijkse nieuwsbrief (27%).

Lees ook ons onderzoek: Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – Enquête ‘Bijstand en hulp’.

Klachten

klachten klagenMensen met een uitkering van de Participatiewet die vinden dat zij verkeerd zijn behandeld door Werk & Inkomen kunnen hierover een klacht indienen. Een klacht wordt in behandeling genomen als het voorval minder dan een jaar geleden is gebeurd, de klacht niet al eerder is behandeld, de klacht gaat over een persoonlijke kwestie (en niet over algemeen beleid) en als over de klacht geen bezwaar (meer) kan worden ingediend.

Een klacht indienen kan digitaal via het klachtenformulier op de website van de gemeente Tilburg, of per brief aan: klachtencoördinator van Werk en Inkomen, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Wie ervoor kiest om de klacht digitaal in te sturen doet er slim aan om eerst de tekst voor zichzelf te typen in Word of ‘Kladblok’ en de tekst vervolgens te knippen en plakken in het webformulier van de gemeente, omdat dit formulier maar 15 minuten ‘open’ blijft staan.

Wie niet tevreden is met de behandeling van de klacht, kan de Nationale Ombudsman om een oordeel vragen door op de website www.nationaleombudsman.nl de klacht in te dienen. Een andere optie is, om een klacht in te dienen via de website www.klacht.nl.

Bron: Nieuwsbrief Werk & Inkomen.

Mobiele versie afsluiten