maandag 26 februari 2024

3 gedachten over “Onfatsoen

 1. Geen waarschuwing vooraf: laagste tarieven bij Waterschap De Dommel

  In deze Gastbijdrage etaleert de heer Rube zijn onvrede over de
  kwijtscheldingnorm van De Dommel, maar de vraag rijst of deze onvrede wel
  terecht is. Hier een poging tot verduidelijking.
  In vergelijking met de andere waterschappen hanteert De Dommel de laagste
  tarieven van heel Nederland. Het verhogen van de kwijtscheldingsnorm van
  95% bij De Dommel kent een groot aantal haken en ogen.
  Het onderwerp is uitgebreid besproken in het gekozen Algemeen Bestuur van
  de Dommel en er is besloten om de kwijtscheldingsnorm niet te verhogen. Met
  hele goede redenen.
  Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor bestrijding van armoede en kunnen
  dus maatregelen nemen om armoede te voorkomen of te beperken en beleid
  daarvoor te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan inzetten op begeleiding en
  het bieden van opleidingsmogelijkheden
  Het waterschap moet zelf voor zijn inkomsten zorgen via de
  waterschapsbelasting en heeft geen mogelijkheden voor armoedebeleid.
  Sturing op de omvang van de groep van niet-betalers is dus niet mogelijk. Als er
  een grote groep niet meer meebetaalt aan waterbeheer, moeten andere
  inwoners meer betalen. Want schrappen op noodzakelijke maatregelen voor
  waterbeheer is moeilijk.
  Door de systematiek van belastingheffing zou de groep huurders, bij invoering
  van een hogere kwijtscheldingsnorm, de kans lopen meer waterschapsbelasting
  te moeten gaan betalen.
  Ook mensen met een inkomen dat net 1 Euro of meer boven de nieuwe norm
  is, zouden substantieel meer gaan betalen.
  Daarnaast heeft elke gemeenten binnen het waterschap zijn eigen
  kwijtscheldingsvoorwaarden. Ten gevolge van een mogelijke verruiming
  zouden de verwerkingskosten om de regeling correct toe te passen, sterk
  toenemen. Extra kosten voor deze ambtelijke ondersteuning, zullen óók effect
  hebben op de tarieven van het waterschap.
  Navraag bij andere waterschappen leert dat er hoge kosten verbonden zijn aan

  de invoering en uitwerking van een hogere kwijtscheldingsnorm. Pas als de
  rijksoverheid bij álle gemeenten en waterschappen dezelfde regels zou
  afdwingen voor kwijtschelding zouden de verwerkingskosten minder worden.
  Dan kunnen gemeenten gegevens over inwoners misschien zelfs direct
  doorgeven aan het waterschap. Nu moet men ook bij het waterschap alle
  gegevens verzamelen, controleren en verwerken.

  Wat kunnen inwoners zelf doen om de tarieven van het waterschap zo laag
  mogelijk te houden? Meehelpen om de kosten voor waterbeheer en
  rioolwaterzuivering te beperken. Bijvoorbeeld door regenwater in de eigen tuin
  te laten wegzakken i.p.v. af te voeren via het riool. Verwerking van regenwater
  kost veel geld, omdat er grotere riolen, pompen en zuiveringsinstallaties nodig
  zijn. Het transport van regenwater naar de zuivering kost veel energie.
  Bovendien schreeuwt de natuur om meer water in de bodem. Vet,
  reinigingsdoekjes, medicijnresten, maandverband en condooms horen ook niet
  thuis in het riool. Pompen raken er door verstopt. Rioolbuizen gaan dichtzitten.
  Allemaal heel erg dure reparaties.
  Voor wat betreft de lasten voor onder meer burgers, winkeliers,
  middenstanders en horecaondernemers: er zijn politieke partijen die de
  waterschapsbelasting voor bedrijven willen verhogen. Dat treft ook het café op
  de hoek, dat nu gemiddeld meer dan 2000 Euro betaalt: uw biertje wordt dan
  nog duurder. Een verhoging van de waterschapsbelasting voor ‘bedrijven’ treft
  echter ook kerken, gemeenschapshuizen en andere maatschappelijk
  instellingen. Door de energiecrisis hebben deze het nu al heel moeilijk. Omdat
  we deze instellingen evenals buurtwinkels en lokale ondernemers niet kunnen
  missen, doen wij met de lijst BEDRIJFSBELANGEN mee met de verkiezingen.
  Niet om op te komen voor de door u genoemde multinationals met hun
  gigantische winsten, maar voor de inwoners die een betaalbare en leefbare
  samenleving willen. Ons motto is ‘Ondernemersbelang = maatschappelijk
  belang’.
  Wie weet stemt u nu ook op Bedrijfsbelangen!

  Met vriendelijke groet,
  Nan Zevenhek en Wesley Raghoebar van lijst 9 Bedrijfsbelangen waterschap De
  Dommel

 2. Ben het niet eens met de reactie over het huisvuil, als dat word binnen gehouden is er geen effect te zien en resulteerd de actie alleen in meer werk voor de ophaaldiensten terwijl de verantwoordelijken in hun vuistje lachen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *