Site pictogram Tilburgers.nl

Ongezouten kritiek van raad: Busstation kost 2,1 miljoen meer

Het nieuwe busstation dat in aanbouw is naast het NS-station en waarvoor de flat Tilburion is gesloopt, gaat 2,1 miljoen euro meer kosten. Daarmee gaat het bedrag met ruim 13% omhoog, van bijna 16 miljoen naar ruim 18 miljoen. En het is nog niet zeker dat het daarbij blijft.

Raadsleden van met name de oppositiepartijen LST, SP, Lokaal Tilburg en de nieuwe eenpitter Bob Jansen hadden er geen goed woord voor over. Maar ook coalitiepartij VVD gaf ongezouten kritiek. De wijze van contractvorming, het soort contracten dat de gemeente sloot en het feit dat bij grote projecten als deze er blijkbaar niemand op het idee kwam om contracten extra zorgvuldig te controleren voordat ze worden getekend.

Peter van de Hoven (LST) memoreerde eerdere uitspraken, dat het budget zeker voldoende zou zijn en dat het geld dat over zou blijven zal worden gestort in een pot voor burgerinitiatieven. Zijn woorden dat dit niet zou gaan lukken, blijken profetisch.

Oorzaak van het oplopen van de kosten is ten eerste dat de staalconstructie niet van tevoren goed was doorgerekend, waardoor deze nu onvoldoende sterk blijkt te zijn en zwaarder – en dus een slordige half miljoen euro duurder – wordt. Een tweede oorzaak is de vondst van zogenoemde ‘weeskabels’. Kabels die in de grond zijn achter gebleven na eerdere verbouwingen en waarvan de eigenaar niet meer bestaat of te achterhalen is. Het verwijderen en afvoeren van deze weeskabels kost extra geld.

Een derde oorzaak ligt bij de haast van de gemeente om het project al aan te besteden voordat de nutsbedrijven klaar waren met de voorbereidingen, waardoor de kosten toen niet goed berekend konden worden.  Als vierde oorzaak heeft de gemeente geen rekening gehouden met de kosten voor het afvoeren van afval, waarover met de aannemer per contract is afgesproken dat de gemeente die kosten zelf zou betalen. In de begroting is daardoor ten onrechte geen rekening gehouden met deze kosten.

De kosten zouden nog verder kunnen oplopen. Bijvoorbeeld als de bouw vertraagt. Vervoerder Arriva brengt 50.000 euro in rekening voor elke maand vertraging. De teller staat nu op 200.000 euro vanwege de al opgelopen vertraging van vier maanden.

Nog meer vertraging zou kunnen worden opgelopen als bijvoorbeeld het weer tegenzit waardoor er niet gewerkt kan worden. Om de bestrating aan te leggen, mag het niet vriezen. Een andere oorzaak van vertraging kan liggen bij ProRail, dat nog bezig is met de verbouw van het station. Als dit uitloopt is het Stationsplein niet op tijd beschikbaar voor de bestrating, tevens de looproute naar het busstation.

Andere zaken die tot extra kosten kunnen gaan leiden, en dus het totaalbedrag verder omhoog kunnen stuwen zijn:

Op dit moment is er nog iets meer dan 400.000 euro ‘over’ voor onverwachte extra kosten. Dus in het slechtste geval zal wethouder Berend de Vries binnenkort opnieuw bij de gemeenteraad moeten aankloppen om meer geld.

De discussie is terug te luisteren via de website van de gemeenteraad (tussen 5:01:19 en 6:52:16).

Mobiele versie afsluiten