Site pictogram Tilburgers.nl

Onveilige bomen worden gekapt in Tilburg

Hemelboom Ringbaan Oost
De Hemelboom Ringbaan Oost - St. Josephstraat is duidelijk ziek en gaat in 2012 gekapt worden

De gemeente Tilburg is van plan in het voorjaar van 2012 vijfenvijftig onveilige bomen te kappen. Daarnaast moeten achttien bomen flink gesnoeid worden. “Omdat deze bomen een gevaar voor de omgeving opleveren, ziet de gemeente zich genoodzaakt deze beslissing te nemen. Geen gemakkelijk besluit want sommige bomen zijn behoorlijk oud of bijzonder qua soort. “Wij hebben echter geen keus, maar zijn gelukkig in staat om ze te vervangen door nieuwe”, legt wethouder Marieke Moorman uit.

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat al deze bomen een gebrek hebben. Ze hebben zwammen, een ziekte of zijn aan het doodgaan. In nauw overleg met de adviescommissie Stedelijk Groen heeft de gemeente besloten tot kap om de veiligheid van burgers te kunnen garanderen. De gemeente heeft ook de adviezen van de Stichting Stadsbomen in acht genomen.

Voor alle gekapte bomen komen nieuwe bomen terug. Na veiligheidsinspecties heeft de gemeente 330 van de ongeveer 96.000 straat- en laanbomen in Tilburg verder onderzocht. Deze bomen zijn met speciale apparatuur doorgemeten om een beter beeld te krijgen van de gezondheid. Dit onderzoek heeft geleid tot het volgende advies:

De overige 240 bomen zijn nog gezond genoeg en leveren geen direct gevaar. Deze bomen blijven behouden en worden jaarlijks geïnspecteerd. De gemeente plant na het kappen weer nieuwe, jonge bomen van dezelfde soort terug. In sommige gevallen komt de boom op een meer geschikte plek in de buurt te staan. In enkele gevallen komt een andere meer passende soort terug. Bij drie grote monumentale bomen (erg oud en/of beeldbepalend) loopt het nog iets anders. Door een bijdrage uit het ‘monumentale bomenfonds’ kan de gemeente hier een grotere boom terugplanten.

Voor het snoeien en het kappen van bomen is een omgevingsvergunning verplicht. Ook de gemeente moet deze aanvragen. Bewoners kunnen daar bezwaar tegen maken. De gemeente is wettelijk verplicht eens per drie jaar alle 96.000 geregistreerde bomen in de openbare ruimte te onderzoeken. Tijdens de inspecties wordt gekeken in welke staat ze verkeren en of ze nog veilig genoeg zijn. Bomen die niet gezond zijn of waar iets mee aan de hand is, worden vervolgens jaarlijks geïnspecteerd. Sommige bomen moeten nader onderzocht worden. Een gespecialiseerd bedrijf adviseert de gemeente welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat die bomen weer veilig zijn. In het ergste geval is een boom zo onveilig dat kap en herplant de enige mogelijkheid is.

Locaties van bomen die gekapt moeten worden:

* Herplant op een andere plek in de buurt. ** Voor deze boom komt een andere soort terug.

Mobiele versie afsluiten